Language : |
ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
သမဝါယမနှင့် ကျေးလက်ဖွံ့ဖြိုးရေးဝန်ကြီးဌာန

သုတေသနဆောင်ရွက်မှု

     သမဝါယမနှင့်စီမံခန့်ခွဲမှုပညာတက္ကသိုလ်(သန်လျင်)တွင် သုတေသနလုပ်ငန်းများ စဉ်ဆက်မပြတ် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပြီး သုတေသနတွေ့ရှိချက်များကို လက်တွေ့အသုံးချနိုင်ရန်အတွက်ကြိုးစား ဆောင်ရွက် လျက်ရှိရာ တက္ကသိုလ် သင်ကြားရေးဌာန (၁၁) ခုမှ မိမိတို့၏ သက်ဆိုင်ရာဘာသာရပ်အလိုက် ရေးသားတင်သွင်းထားသည့် လူမှုအဖွဲ့အစည်းအကျိုးပြုနှင့် ဘာသာရပ်အကျိုးပြု သုတေသန ဂျာနယ်များမှာ-
- ၂၀၁၄ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလ၌ သုတေသနစာတမ်း (၁၃)စောင် ပါဝင်သော တက္ကသိုလ်အဆင့် သုတေသနဂျာနယ်
- ၂၀၁၇ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလ၌ သုတေသနစာတမ်း (၁၈) စောင် ပါဝင်သည့် တက္ကသိုလ်အဆင့် သုတေသနဂျာနယ် Vol.2, No.1
- ၂၀၁၈ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလ၌ သုတေသနစာတမ်း (၁၆) စောင် ပါဝင်သည့် တက္ကသိုလ်အဆင့် သုတေသနဂျာနယ် Vol.3, No.1
- ၂၀၁၈ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလ၌ သုတေသနစာတမ်း (၁၃) စောင် ပါဝင်သည့် တက္ကသိုလ်အဆင့် သုတေသနဂျာနယ် Vol.3, No.2
- ၂၀၂၀ ခုနှစ် ဩဂုတ်လ၌ သုတေသနစာတမ်း (၉) စောင် ပါဝင်သည့် တက္ကသိုလ်အဆင့် သုတေသနဂျာနယ် Vol.4, No.1
- ၂၀၂၀ ခုနှစ် ဩဂုတ်လ၌ သုတေသနစာတမ်း (၁၀) စောင် ပါဝင်သည့် တက္ကသိုလ်အဆင့် သုတေသနဂျာနယ် Vol.4,No.2
  တို့ ဖြစ်ပါသည်။

သမဝါယမနှင့်စီမံခန့်ခွဲမှုပညာတက္ကသိုလ်(သန်လျင်) သုတေသနဂျာနယ်စာရင်း

စဉ်

သုတေသနစာတမ်းခေါင်းစဉ်

စာတမ်းရှင်အမည်

ဂျာနယ်ထုတ်ဝေသည့်

ခုနှစ်

Volume

A Case Study on New Village Movement in Myanmar (Tha Nat Pin and East Phaunggyi)

ဒေါ်လဲ့မွန်သိန်း

2014

-

A Study on Career choice of  Co-operative Graduates

ဒေါက်တာနေမင်းအေး

2014

-

A Study on Primary Value Chain Activities of Rice Enterprises in South Dagon Industrial Zone

ဒေါ်ညိညိုဝင်း

2014

-

A Comparative Study of Ageing Population with Asian Countries

ဒေါ်အေးသဉ္ဇာ

2014

-

The Antecedents of

Organizational Citizenship Behavior (OCB) in a Public  Organization in Myanmar

ဉီးဇော်မျိုးထွန်း

 

2014

-

A Study on Leadership Style and Job Satisfaction in Selected INGOs (Education Sector) in Myanmar

ဒေါ်လင်းလင်းချော

2014

-

A Study on The Some Successful  International Co-0perative Movement

ဒေါ်ခင်အေးမာ

2014

-

A Study on  Reliable Office Communication Using Riviest-Shamir-Adleman (RSA) and Secure Hash Algoritham (SHA-1)

ဒေါ်စမ်းကျော်ဇော

2014

-

Etymalogical Study of Modern Words and Phrases of English Widely Used in Recent Times

ဒေါ်စုမြတ်ဝတ်ရည်

2014

-

၁၀

A Study of ASEAN Free Trade Area

ဒေါ်နန်းသင်းသီရိမြတ်သူ

2014

-

၁၁

A Study on Socio-Economic Geography  at Yuzana GardenCity

ဒေါ်ရူပါညွန့်

2014

-

၁၂

Solution of Linear Boundary Value Problems

ဒေါ်ချစ်စုခိုင်

2014

-

၁၃

A Study on Algorithm for Fuzzy Clustering of Categorical Data using Fuzzy Centroids

ဒေါက်တာဥမ္မာစံ

2014

-

၁၄

Exploring Entrepreneurial Intention and its influencing Factors among Co-operative University Students

ဒေါက်တာနေမင်းအေး

2017

Vol.2,   No.1

၁၅

Factors Affecting Employee Commitments On Traditional Medicine Firms in Shwe Bo

ဒေါ်ခင်စန္ဒီဖေ

2017

Vol.2,   No.1

၁၆

A Study on the Provision of Clinical Services for Outpatients in Mingohn Village

ဒေါ်မြတ်စုကျော်

2017

Vol.2,   No.1

၁၇

A Study on  Water Supply  in Mingohn Village

ဒေါ်မြနှင်းရှိန်

2017

Vol.2,   No.1

၁၈

Analysis of the Socio Economic Status of Sit Pin Kwin Village in Thanlyin Township

ဒေါ်ဇာဇာသိန်းထွန်း

2017

Vol.2,   No.1

၁၉

A Study on    the  Relation between microfinance Co-operative and proverty in Helgu Township

ဒေါ်ဉာဏ်ရည်မွန်

2017

Vol.2,   No.1

၂၀

မင်းသုဝဏ်၏ ကျေးလက်ကဗျာများမှ လူမှုရေးစိတ်ကို ဖော်ညွှန်းသော ကဗျာများ လေ့လာချက်

ဒေါ်ခင်ခင်ထွေး

2017

Vol.2,   No.1

၂၁

Study on  Boolean Algebra and Logic for Digital Electronic System

ဦးဗညားမင်းမင်းထွန်း

2017

Vol.2,   No.1

၂၂

An Evaluation of the Prescribed Course book for Second Year Students of Co-operative University Using the Criteria for Textbook Evaluation of Jeremy Harmer

ဒေါ်လွင်လွင်မြင့်တင်

2017

Vol.2,   No.1

၂၃

Assessment of the Foreign Investment Law of Myanmar 2012

ဒေါ်မြသီတာကျော်

2017

Vol.2,   No.1

၂၄

An Economic Study Of The  Gold Market Situation in Myanmar (2002-2013)

ဦစံထွန်း

2017

Vol.2,   No.1

၂၅

Employment Opportunities for Graduates of Co-operative University,Thanlyin

ဒေါ်မေလင်းအောင်

2017

Vol.2,   No.1

၂၆

A Geographical Analysis on the Distribution Pattern of Tea Shops in Thakayta Township

ဒေါ်ကြည်ကြည်ဝင်း

2017

Vol.2,   No.1

၂၇

Analysis of  Agricultural Credit Functions of Myanmar Agricultural Development Bank in Thongwa Branch

ဒေါ်ငြိမ်းငြိမ်းအိ

2017

Vol.2,   No.1

၂၈

Successful Implementation Method of SMU in Myanmar (Tha Nat Pin and East Phaynggyi)

ဒေါ်လဲ့မွန်သိန်း

2017

Vol.2,   No.1

၂၉

The Relationship between Leadership styles and Employee Engagement in Higher Education

ဦးဇော်မျိုးထွန်း

2017

Vol.2,   No.1

၃၀

Consumer’s Personal Reciprocity and Future Purchase Intention of Smartphone

ဒေါ်နှင်းနုအေး

2017

Vol.2,   No.1

၃၁

A study on Ethical Perception of Thanlyin Co-operative University Students,

ဒေါ်သီသီအောင်

2017

Vol.2,   No.1

၃၂

The Effects of Student Engagement on Selected Desirable Outcome through Mediating of Satisfaction

ဉီးဇော်မျိုးထွန်း

 

2018

Vol.3, No.1

၃၃

Factors Affecting Students’ Major Choice in Co-operative Universities

ဒေါက်တာနေမင်းအေး

 

2018

Vol.3, No.1

၃၄

The Impact of HRM Practices on Employee Turnover Intention(A Case of Thanlyin Co-operative University and Phaunggyi Co-operative College)

ဒေါ်စိုးစိုးသောင်း

2018

Vol.3, No.1

၃၅

မြန်မာမှုဆိုင်ရာ အတိုကောက် စကားလုံး အသုံး ပြုမှုများ

ဒေါက်တာမြမြသန်း

2018

Vol.3, No.1

၃၆

A Study on Welfare Service for Orphan and Vulnerable Children in Institutions in Hlegu Township

ဒေါ်ညိုညို

2018

Vol.3, No.1

၃၇

A Study of Monastic and Nunnery Education Schools in Thanlyin Township

ဉီးသိန်းသန်းနိုင်

2018

Vol.3,  No.1

၃၈

A Study on Mobile Phone Usage of the Students in Co-operative College, Phaunggyi

ဦးသက်မင်းနောင်

 

2018

Vol.3,  No.1

၃၉

The Use of Dummy Variables in Regression Analysis

ဒေါ်အိသန္တာ

2018

Vol.3, No.1

၄၀

Application of Business Mathematics in Real-Life

ဒေါ်အေးမြင့်ဦး

2018

Vol.3, No.1

၄၁

Study on Newton Algorithm for Solving Mathematical Functions Using C-programing

ဦးဗညားမင်းမင်းထွန်း

2018

Vol.3, No.1

၄၂

Spatial Analysis of Road Transportation Network in Thanlyin Town

ဒေါ်ဝင်းသက်မြင့်

2018

Vol.3, No.1

၄၃

Assessment of Health Impacts of Water Pollution in Hlaing Thayar Industrial Zone:Case Study on Yay Oakkan Village Group

ဒေါ်ဟေမာညီညီ

 

2018

Vol.3, No.1

၄၄

မြန်မာကဗျာအချို့က ပေးသော ရသခံစားမှုsနှင့် အသိ အမြင်များ

ဒေါ်သန်းသန်းဝင်း

2018

Vol.3, No.1

၄၅

A Study on the Significance of Nonverbal Communication in Teaching English Language

ဒေါ်စန်းသော်တာဦး

 

2018

Vol.3, No.1

၄၆

Buddhists’ Marriage under Myanmar Customary Law

ဒေါ်အိမွန်မွန်ချို

 

2018

Vol.3, No.1

၄၇

The Impact of Autocratic and Democratic Leadership Style on Job Satisfactions in Private Banks

ဦးရန်နိုင်ထွန်း

2018

Vol.3, No.1

၄၈

Mediating Roles of Job Resources and Personal Resources between Leadership Styles and Employee Engagement

ဉီးဇော်မျိုးထွန်း

 

 

2018

Vol.3, No.2

၄၉

Assessing the Effect of Financial Literacy on Saving Behaviour of Staff: A Case of Co-operative University, Thanlyin

ဒေါက်တာနေမင်းအေး

 

2018

Vol.3, No.2

၅၀

An Analysis of the Relationship between Gold Price and US Dollar Exchange Rate in Myanmar

ဒေါ်ချိုချိုဇော်

2018

Vol.3, No.2

၅၁

Study on the Square Root Solution with Decimals Fraction on the Difference between Calculator and C-programing

ဦးဗညားမင်းမင်းထွန်း

2018

Vol.3, No.2

၅၂

A Study on the relationship between the Vocabulary size and the (Verb + Noun) collocation Knowledge in Business English for the Third Year Students of All Specializations at Co-operative University, Thanlyin

ဒေါ်စောလှဝင်း

2018

Vol.3, No.2

၅၃

Determinants of Fertility Decline in Developing Countries: Empirical Evidence from Myanmar

ဒေါ်မျိုးမြတ်သူဇာ

 

2018

Vol.3, No.2

၅၄

Spatial Analysis of Traffic Accident in Thanlyin Township

ဒေါ်ရွှေရည်ဝင်း

2018

Vol.3, No.2

၅၅

Using Mathematics to Solve Real World Problems

ဒေါ်ချိုချိုအောင်

2018

Vol.3, No.2

၅၆

The Role of Co-operative University, Thanlyin in  Community Development

ဒေါ်လဲ့လဲ့ဝင်း

 

2018

Vol.3, No.2

၅၇

မြန်မာဘာသာစကားရှိ ခံစားမှု ပြအနက်ကို အတ္ထ ဗေဒအမြင်ဖြင့် လေ့လာခြင်း

ဒေါက်တာအေးသိမ့်သိမ့်ထွေး

2018

Vol.3, No.2

၅၈

The Analysis on Motivation, Success, Challenges of Women Entrepreneurs (An Empirical Study of Selected Women Entrepreneurs in Yangon City

ဒေါ်ငြိမ်းထက်အေး

2018

Vol.3, No.2

၅၉

A Study on the Lease by the Transfer of Property Act. 1882

ဒေါ်မအေးတင်

2018

Vol.3, No.2

 

၆၀

A Study on Socio-economic Condition of San Pya Village, Hlegu Township, Yangon Region

ဒေါ်နှင်းမို့မို့အေး

 

2018

Vol.3, No.2

၆၁

Exploring the Widely Used Subjects by Marketing Professionals among WISE College Students (2019)

ဒေါ်သဉ္ဇာနွယ်

2020

Vol.4, No.1

၆၂

A Study on Firm’s Performance using Balanced Scorecard (A case study of First Private Bank Limited) "

ဒေါ်ခိုင်ခိုင်စိုး

2020

Vol.4, No.1

၆၃

Study on Diagrammatic & Graphic Representation For Statistical Data Using Computer Application

ဦးဗညားမင်းမင်းထွန်း

2020

Vol.4, No.1

၆၄

Personalized Travel Recommendation  System  by Using Collaborative Filtering Method

ဒေါ်တင်နီလာဝင်း

 

2020

Vol.4, No.1

၆၅

A Study on the Difficulties of Learning Phrasal Verbs by the Students in Co-operative University, Thanlyin.

ဒေါ်ဝေဝေလှိုင်

2020

Vol.4, No.1

၆၆

Analysis of Food Safety Knowledge, Attitude and Practices in Hledan and Kyimyindine Night Bizaar

ဒေါ်မူမူဆွေ

2020

Vol.4, No.1

၆၇

A Geographical Assessment of Economic Activities in Thanlyin Township

ဒေါ်ရူပါညွန့်

2020

Vol.4, No.1

၆၈

Geographical Analysis on Rice Cultivation of Thanlyin Township

ဦးငြိမ်းချမ်း

2020

Vol.4, No.1

၆၉

Information Technology by Boolean Constants

ဒေါက်တာမို့မို့ကြည်

2020

Vol.4, No.1

၇၀

Socio- Economic Ststus of the Household in Ywar Thit Kalay Village: An Income Level Analysis "

ဒေါ်ဝေဝေကျော်

 

2020

Vol.4, No.2

၇၁

Effect of Microfinance on Households’ Client in Zee Pyu Pin Village

ဒေါ်သက်နုထွေး

2020

Vol.4, No.2

၇၂

ဝတ္ထုတို သဘောတရားနှင့် ဝတ္ထုတို ဖန်တီးမှု အတတ် ပညာ

ဒေါက်တာချိုဝေဝေလှိုင်

2020

Vol.4, No.2

၇၃

မောင်ထင်၏ ကိုဒေါင်း ဝတ္ထုမှ ဘာသာစကား အသုံးနှင့် အနက်ဆက်သွယ်မှု

ဒေါ်ဝါဝါခင်

2020

Vol.4, No.2

၇၄

A Study on the Relation between United Nations Security Council and International Court of Justice

ဒေါ်နန်းသင်းသီရိမြတ်သူ

2020

Vol.4, No.2

၇၅

A Study on the Protection of Copyright

ဒေါ်ဆိုင်းရော်

2020

Vol.4, No.2

၇၆

“The Effectiveness of Microfinance on Living Standards of the Poor People”        (A Case of Mingohn Village)

ဒေါ်နေကြာလင်း

 

2020

Vol.4, No.2

၇၇

Analysis on Contribution of Garment Industries and Female Workers Empowerment:  A Case of CKJ Myanmar Co,ltd., Thanlyin

ဒေါ်ခိုင်ခိုင်မိုး

2020

Vol.4, No.2

၇၈

"A study on Migration in East Phaunggyi Model Village"

ဒေါ်မြနှင်းရှိန်

 

2020

Vol.4, No.2

၇၉

Socio Economic Conditions Impact on Poverty Reduction: Analysis of Household Survey in Byauk Yoe Village Tract, Twantay Township, Yangon Region

ဒေါ်ဇာဇာသိန်းထွန်း

2020

Vol.4, No.2

 

 

 

ဆက်စပ်လင့်ခ်များ

အရေးပေါ်အခြေအနေမျိုးတွင် ဤနံပါတ်များနှင့် အီးမေးလ်ကို ခေါ်ဆိုပါ။

  • တယ်လီဖုန်း

    ၀၆၇ - ၄၁၀၀၃၃
  • ဖက်စ်

    ၀၆၇ - ၄၁၀၀၃၆
  • Email

    contact@mcrd.gov.mm