ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
သမဝါယမနှင့် ကျေးလက်ဖွံ့ဖြိုးရေးဝန်ကြီးဌာန

ကျောင်းသားတက်ရောက်ခဲ့သည့် အခြေအနေ

၂၀၁၁-၂၀၁၂ ပညာသင်နှစ်မှ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ပညာသင်နှစ်ထိ သမဝါယမကောလိပ်(ဖောင်ကြီး)တွင် ကျောင်းသားတက်ရောက်ခဲ့သည့်အခြေအနေ

 

စဉ် ပညာသင်နှစ် စာရင်းရေး၊ စာရင်းကိုင်နှင့် ကွန်ပျူတာသင်တန်း
၂၀၁၁-၂၀၁၂ ၃၆၃
၂၀၁၂-၂၀၁၃ ၃၇၉
၂၀၁၃-၂၀၁၄ ၄၁၃
၂၀၁၄-၂၀၁၅ ၄၄၉
၂၀၁၅-၂၀၁၆ ၅၃၆
၂၀၁၆-၂၀၁၇ ၄၈၉
၂၀၁၇-၂၀၁၈ ၃၈၃
၂၀၁၈ (ဧပြီမှစက်တင်ဘာထိ) ၄၇၁
၂၀၁၈-၂၀၁၉ ၃၇၆
ဆက်စပ်လင့်ခ်များ

အရေးပေါ်အခြေအနေမျိုးတွင် ဤနံပါတ်များနှင့် အီးမေးလ်ကို ခေါ်ဆိုပါ။

  • တယ်လီဖုန်း

    ၀၆၇ - ၄၁၀၀၃၃
  • ဖက်စ်

    ၀၆၇ - ၄၁၀၀၃၆
  • Email

    contact@mcrd.gov.mm