ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
သမဝါယမနှင့် ကျေးလက်ဖွံ့ဖြိုးရေးဝန်ကြီးဌာန

(ဍ) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းစီမံကိန်း

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်း စီမံကိန်းကို နေပြည်တော်နှင့် တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ် (၁၅) ခုရှိ မြို့နယ် (၂၃၆) မြို့နယ်တွင် ကျေးရွာပေါင်း (၁၅၄၁) ရွာ၌ စီမံချက်ရေးဆွဲ သွားမည်ဖြစ်ပြီး၊ Annual Village Investment Programme (AVIP) ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်အရ ကျေးရွာ (၁) ရွာလျှင် ငွေကျပ် (၁၀)သန်းဖြင့် ကျေးရွာ (၂၉၂၃)ရွာတွင် အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိရာ အစီရင်ခံသည့်ကာလတွင် အတည်ပြုပြီးကျေးရွာ (၂၉၂၂) ရွာတွင် ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းပေါင်း (၃၀၉၂)ခု အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက် လျက်ရှိရာ ဆောင်ရွက်ပြီးလုပ်ငန်း (၂၉၀၈) ခု၊ ဆောင်ရွက်ဆဲလုပ်ငန်း (၁၈၂) ခုနှင့် ဆောင်ရွက် ရန်ကျန်လုပ်ငန်း (၂) ခု၊ ပြီးစီးမှု ရာခိုင်နှုန်းမှာ (၉၈%) ဖြစ်ပါသည်။

ဆက်စပ်လင့်ခ်များ

အရေးပေါ်အခြေအနေမျိုးတွင် ဤနံပါတ်များနှင့် အီးမေးလ်ကို ခေါ်ဆိုပါ။

  • တယ်လီဖုန်း

    ၀၆၇ - ၄၁၀၀၃၃
  • ဖက်စ်

    ၀၆၇ - ၄၁၀၀၃၆
  • Email

    contact@mcrd.gov.mm