ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
သမဝါယမနှင့် ကျေးလက်ဖွံ့ဖြိုးရေးဝန်ကြီးဌာန

(ဏ) အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းသင်တန်းများနှင့် နည်းပညာသင်တန်းများ ဖွင့်လှစ်ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်မှု

ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန

စဉ်

သင်တန်းအမျိုးအစား

၂၀၂၂-၂၀၂၃ ဘဏ္ဍာနှစ်၊ဒီဇင်ဘာလအတွင်းဖွင့်လှစ်နိုင်မှု

၂၀၂၂-၂၀၂၃ ဘဏ္ဍာနှစ်၊ဒီဇင်ဘာလ ကုန်ထိဖွင့်လှစ်နိုင်မှု

ကြိမ်

ဦးရေ

ကြိမ်

ဦးရေ

 စိုက်ပျိုးရေးနှင့်မွေးမြူရေးဆိုင်ရာသင်တန်း

၆၀

၅၈

၁၃၅၅

 မွေးမြူရေးနှင့်ကုသရေးဆိုင်ရာသင်တန်း

-

-

၂၂

၆၂၀

 ကွန်ပျူတာအင်တာနက်ပြန့်ပွားရေးဆိုင်ရာသင်တန်း

၈၁

၁၄

၃၁၁

 ဒီဇယ်လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာသင်တန်း

၁၃

၂၅၉

၇၁

၁၄၆၄

 လက်သမားပန်းရံဆိုင်ရာသင်တန်း

၁၂၅

၇၈

၁၅၆၅

 အိမ်တွင်းမှုဆိုင်ရာသင်တန်း

၁၈

၄၀၀

၁၉၂

၃၉၀၄

  အခြား(ဆိုင်ကယ်၊ရက်ကန်း၊ကျောက်သွေး၊
  သစ်ဝါး အချောထည်)

၁၈

၃၉၉

၁၅၆

၃၁၂၃

 

ပေါင်း

၆၃

၁၃၂၄

၅၉၁

၁၂၃၄၂

 

အသေးစားစက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းဦးစီးဌာန

   

စဉ်

သင်တန်းအမည်

၂၀၂၂-၂၀၂၃ ဘဏ္ဍာနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလအတွင်း ဖွင့်လှစ်နိုင်မှု

၂၀၂၂-၂၀၂၃ ဘဏ္ဍာနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလကုန်ထိ  ဖွင့်လှစ်နိုင်မှု

         ကြိမ်

       ဦးရေ

      ကြိမ်

     ဦးရေ

     ၁

တန်ဖိုးမြှင့်စားသောက် ကုန်ထုတ်လုပ်မှု နည်းပညာသင်တန်း

၁၆

၂၅၁

၁၃၇

၂၄၃၀

     ၂

လူသုံးကုန်နှင့်အလှကုန်ထုတ်လုပ်နည်း သင်တန်း

၁၁

၂၁၉

၁၈၄

၃၄၅၂

     ၃

အခြေခံမော်တော်ဆိုင်ကယ်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်း နည်းသင်တန်း

၂၀

၁၉

၃၇၁

     ၄

အခြေခံအိမ်တွင်းလျှပ်စစ်သွယ်တန်းမှုနည်းပညာသင်တန်း

၁၀

၁၆၆

     ၅

အခြေခံသံဂဟေဆက်သင်တန်း

-

-

၁၀

၁၄၅

     ၆

အခြေခံဒီဇယ်တစ်လုံးထိုးအင်ဂျင်ပြုပြင်နည်းသင်တန်း

၄၀

၁၀၀

     ၇

ဝါးလက်မှုထည်ထုတ်လုပ်နည်းသင်တန်း

၂၀

၆၀

     ၈

အုန်းအခြေခံလက်မှုထည်ထုတ်လုပ်နည်း သင်တန်း

-

-

၂၀

     ၉

ပလပ်စတစ်လက်မှုထည်ထုတ်ကုန်သင်တန်း

-

-

၂၀

    ၁၀

အခြေခံစက်ချုပ်နည်း ပညာသင်တန်း

၂၀

၁၇

၃၀၁

    ၁၁

အထည်ပန်းပုံရိုက်နှင့်ဆေးရေးပန်းချီ သင်တန်း

-

-

၉၀

    ၁၂

စက်ရက်ကန်းစက်ပြင်၊စက်မောင်းသင်တန်း

-

-

၁၇

    ၁၃

သဘာဝဆိုးဆေးသင်တန်း

၂၀

၁၃

၂၃၄

    ၁၄

တိုင်းရင်းသားရိုးရာဂျပ်ခုတ်သင်တန်း

-

-

၆၅

    ၁၅

လက်ရက်ကန်းဖဲနှတ်ကောက် သင်တန်း

၃၀

၇၅

   ၁၆

ကညစ်ယွန်းပညာသင်တန်း

-

-

၁၀

   ၁၇

ငှက်ပျောလျှော်တန်ဖိုးမြှင့်ထုတ်ကုန် ထုတ်လုပ်မှုသင်တန်း

-

-

၁၀

   ၁၈

အုန်းဆံမျှင်အခြေခံတန်ဖိုးမြှင့်လက်မှုထည်ပစ္စည်းများထုတ်လုပ်မှုနည်းပညာ သင်တန်း

-

-

၂၄

   ၁၉

ဖက်ရှင်ဒီဇိုင်းသင်တန်း

-

-

   ၂၀

အုန်းဆံကြိုးကျစ်စက်ကိုင်တွယ်မောင်းနှင် ခြင်းနှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းနည်းသင်တန်း

-

-

၁၀

   ၂၁

အခြေခံအိတ်ချုပ်နည်းသင်တန်း

-

-

၁၂

ပေါင်း

၃၅

၆၃၀

၄၂၀

၇၆၂၀

စုစုပေါင်း

၉၈

၁၉၅၄

၁၀၁၁

၁၉၉၆၂

ဆက်စပ်လင့်ခ်များ

အရေးပေါ်အခြေအနေမျိုးတွင် ဤနံပါတ်များနှင့် အီးမေးလ်ကို ခေါ်ဆိုပါ။

  • တယ်လီဖုန်း

    ၀၆၇ - ၄၁၀၀၃၃
  • ဖက်စ်

    ၀၆၇ - ၄၁၀၀၃၆
  • Email

    contact@mcrd.gov.mm