ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
သမဝါယမနှင့် ကျေးလက်ဖွံ့ဖြိုးရေးဝန်ကြီးဌာန

(ဌ) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းစီမံကိန်း

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းစီမံကိန်းကို နေပြည်တော်နှင့် တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ် (၁၅) ခုရှိ မြို့နယ် (၂၃၆) မြို့နယ်တွင် ကျေးရွာပေါင်း (၁၅၄၁) ရွာ၌ စီမံချက်ရေးဆွဲသွားမည်ဖြစ်ပြီး၊ Annual Village Investment Programme (AVIP) ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်အရ ကျေးရွာ(၁)ရွာလျှင် ငွေကျပ်(၁၀)သန်းဖြင့် ကျေးရွာ(၂၉၂၅)ရွာတွင် အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ပါသည်။ အစီရင်ခံသည့်ကာလတွင် အတည်ပြုပြီးကျေးရွာ (၂၈၈၄) ရွာတွင် ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းပေါင်း (၃၀၀၉)ခု အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိရာ ဆောင်ရွက်ပြီးလုပ်ငန်း (၂၁၃၀) ခု၊ ဆောင်ရွက်ဆဲ လုပ်ငန်း (၇၈၇) ခုနှင့်ဆောင်ရွက်ရန်ကျန်လုပ်ငန်း (၉၂) ခု၊ ပြီးစီးမှုရာခိုင်နှုန်းမှာ (၈၇%)ဖြစ်ပါသည်။

ဆက်စပ်လင့်ခ်များ

အရေးပေါ်အခြေအနေမျိုးတွင် ဤနံပါတ်များနှင့် အီးမေးလ်ကို ခေါ်ဆိုပါ။

  • တယ်လီဖုန်း

    ၀၆၇ - ၄၁၀၀၃၃
  • ဖက်စ်

    ၀၆၇ - ၄၁၀၀၃၆
  • Email

    contact@mcrd.gov.mm