ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
သမဝါယမနှင့် ကျေးလက်ဖွံ့ဖြိုးရေးဝန်ကြီးဌာန

(က) သမဝါယမအသင်းများဖွဲ့စည်းမှတ်ပုံတင်ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်မှု

၂၀၂၂-၂၀၂၃ ဘဏ္ဍာနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလတွင် အသင်း(၂၂)သင်း ဖွဲ့စည်းမှတ်ပုံတင်ပေးနိုင်ခဲ့ပြီး (၇၄) သင်း စာရင်းရှင်းလင်းဖျက်သိမ်းခဲ့သဖြင့် ၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလကုန်ထိ ဖွဲ့စည်းမှတ်ပုံတင်ပြီး ဖြစ်သည့် အသင်း (၃၈၇၆၁) သင်း ရှိပါသည် -

           (၁)    ထုတ်လုပ်မှုသမဝါယမအသင်း                ၃၂၀၂၂    သင်း

           (၂)    ဝန်ဆောင်မှုသမဝါယမအသင်း                ၃၆၂၈     သင်း

           (၃)    ကုန်သွယ်မှုသမဝါယမအသင်း               ၃၁၁၁     သင်း

                                                            စုစုပေါင်း                                   ၃၈၇၆၁     သင်း

ဆက်စပ်လင့်ခ်များ

အရေးပေါ်အခြေအနေမျိုးတွင် ဤနံပါတ်များနှင့် အီးမေးလ်ကို ခေါ်ဆိုပါ။

  • တယ်လီဖုန်း

    ၀၆၇ - ၄၁၀၀၃၃
  • ဖက်စ်

    ၀၆၇ - ၄၁၀၀၃၆
  • Email

    contact@mcrd.gov.mm