ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
သမဝါယမနှင့် ကျေးလက်ဖွံ့ဖြိုးရေးဝန်ကြီးဌာန

(ဏ) အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းသင်တန်းများနှင့် နည်းပညာသင်တန်းများ ဖွင့်လှစ်ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်မှု

ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန

စဉ်

သင်တန်းအမျိုးအစား

၂၀၂၂-၂၀၂၃ ဘဏ္ဍာနှစ်၊နိုဝင်ဘာလအတွင်းဖွင့်လှစ်နိုင်မှု

၂၀၂၂-၂၀၂၃ ဘဏ္ဍာနှစ်၊နိုဝင်ဘာလ ကုန်ထိဖွင့်လှစ်နိုင်မှု

ကြိမ်

ဦးရေ

ကြိမ်

ဦးရေ

 စိုက်ပျိုးရေးနှင့်မွေးမြူရေးဆိုင်ရာသင်တန်း

၂၅၅

၅၅

၁၂၉၅

 မွေးမြူရေးနှင့်ကုသရေးဆိုင်ရာသင်တန်း

-

-

၂၂

၆၂၀

 ကွန်ပျူတာအင်တာနက်ပြန့်ပွားရေးဆိုင်ရာ သင်တန်း

-

-

၁၀

၂၃၀

 ဒီဇယ်လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာသင်တန်း

၁၇၉

၅၈

၁၂၀၅

 လက်သမားပန်းရံဆိုင်ရာသင်တန်း

၁၃၀

၇၁

၁၄၄၀

 အိမ်တွင်းမှုဆိုင်ရာသင်တန်း

၁၂

၁၈၀

၁၇၄

၃၅၀၄

 အခြား(ဆိုင်ကယ်၊ရက်ကန်း၊ကျောက်သွေး၊
 သစ်ဝါးအချောထည်)

၂၃

၃၁၁

၁၃၈

၂၇၂၄

 

ပေါင်း

၅၅

၁၀၅၅

၅၂၈

၁၁၀၁၈

 

အသေးစားစက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းဦးစီးဌာန

စဉ်

သင်တန်းအမည်

၂၀၂၂-၂၀၂၃ ဘဏ္ဍာနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလအတွင်း ဖွင့်လှစ်နိုင်မှု

၂၀၂၂-၂၀၂၃ ဘဏ္ဍာနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလကုန်ထိ  ဖွင့်လှစ်နိုင်မှု

      ကြိမ်

     ဦးရေ

       ကြိမ်

      ဦးရေ

တန်ဖိုးမြှင့်စားသောက် ကုန်ထုတ်လုပ်မှု နည်းပညာသင်တန်း

၁၃

၂၆၇

၁၂၁

၂၁၇၉

လူသုံးကုန်နှင့်အလှကုန်ထုတ်လုပ်နည်း သင်တန်း

၁၃

၂၀၇

၁၇၃

၃၂၃၃

အခြေခံမော်တော်ဆိုင်ကယ်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်း နည်းသင်တန်း

၄၀

၁၈

၃၅၁

အခြေခံအိမ်တွင်းလျှပ်စစ်သွယ်တန်းမှုနည်းပညာသင်တန်း

၂၀

၁၅၆

အခြေခံသံဂဟေဆက်သင်တန်း

-

-

၁၀

၁၄၅

အခြေခံဒီဇယ်တစ်လုံးထိုးအင်ဂျင်ပြုပြင်နည်းသင်တန်း

၂၀

၆၀

ဝါးလက်မှုထည်ထုတ်လုပ်နည်းသင်တန်း

-

-

၄၀

အုန်းအခြေခံလက်မှုထည်ထုတ်လုပ်နည်း သင်တန်း

-

-

၂၀

ပလပ်စတစ်လက်မှုထည်ထုတ်ကုန်သင်တန်း

-

-

၂၀

၁၀

အခြေခံစက်ချုပ်နည်း ပညာသင်တန်း

၁၉

၁၆

၂၈၁

၁၁

အထည်ပန်းပုံရိုက်နှင့်ဆေးရေးပန်းချီ သင်တန်း

၂၀

၉၀

၁၂

စက်ရက်ကန်းစက်ပြင်၊စက်မောင်းသင်တန်း

-

-

၁၇

၁၃

သဘာဝဆိုးဆေးသင်တန်း

၂၀

၁၂

၂၁၄

၁၄

တိုင်းရင်းသားရိုးရာဂျပ်ခုတ်သင်တန်း

၁၀

၆၅

၁၅

လက်ရက်ကန်းဖဲနှတ်ကောက် သင်တန်း

-

-

၄၅

၁၆

ကညစ်ယွန်းပညာသင်တန်း

-

-

၁၀

၁၇

ငှက်ပျောလျှော်တန်ဖိုးမြှင့်ထုတ်ကုန် ထုတ်လုပ်မှုသင်တန်း

-

-

၁၀

၁၈

အုန်းဆံမျှင်အခြေခံတန်ဖိုးမြှင့်လက်မှုထည်ပစ္စည်းများထုတ်လုပ်မှုနည်းပညာ သင်တန်း

-

-

၂၄

၁၉

ဖက်ရှင်ဒီဇိုင်းသင်တန်း

-

-

၂၀

အုန်းဆံကြိုးကျစ်စက်ကိုင်တွယ်မောင်းနှင် ခြင်းနှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းနည်းသင်တန်း

-

-

၁၀

၂၁

အခြေခံအိတ်ချုပ်နည်းသင်တန်း

၁၂

၁၂

ပေါင်း

၃၅

၆၃၅

၃၈၅

၆၉၉၀

စုစုပေါင်း

၉၀

၁၆၉၀

၉၁၃

၁၈၀၀၈

ဆက်စပ်လင့်ခ်များ

အရေးပေါ်အခြေအနေမျိုးတွင် ဤနံပါတ်များနှင့် အီးမေးလ်ကို ခေါ်ဆိုပါ။

  • တယ်လီဖုန်း

    ၀၆၇ - ၄၁၀၀၃၃
  • ဖက်စ်

    ၀၆၇ - ၄၁၀၀၃၆
  • Email

    contact@mcrd.gov.mm