ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
သမဝါယမနှင့် ကျေးလက်ဖွံ့ဖြိုးရေးဝန်ကြီးဌာန

(က) သမဝါယမအသင်းများဖွဲ့စည်းမှတ်ပုံတင်ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်မှု

၂၀၂၂-၂၀၂၃ ဘဏ္ဍာနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလတွင် အသင်း (၁၉) သင်း ဖွဲ့စည်းမှတ်ပုံတင်ပေးနိုင်ခဲ့သဖြင့်  ၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလကုန်ထိ ဖွဲ့စည်းမှတ်ပုံတင်ပြီးဖြစ်သည့် အသင်း (၃၈၈၁၃)သင်း ရှိပါသည်-

           (၁)    ထုတ်လုပ်မှုသမဝါယမအသင်း                     ၃၂၀၅၇     သင်း

           (၂)    ဝန်ဆောင်မှုသမဝါယမအသင်း                       ၃၆၄၄     သင်း

           (၃)    ကုန်သွယ်မှုသမဝါယမအသင်း                        ၃၁၁၂     သင်း

                                                                                 စုစုပေါင်း                      ၃၈၈၁၃     သင်း

ဆက်စပ်လင့်ခ်များ

အရေးပေါ်အခြေအနေမျိုးတွင် ဤနံပါတ်များနှင့် အီးမေးလ်ကို ခေါ်ဆိုပါ။

  • တယ်လီဖုန်း

    ၀၆၇ - ၄၁၀၀၃၃
  • ဖက်စ်

    ၀၆၇ - ၄၁၀၀၃၆
  • Email

    contact@mcrd.gov.mm