ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
သမဝါယမနှင့် ကျေးလက်ဖွံ့ဖြိုးရေးဝန်ကြီးဌာန

(ဈ) ကျေးလက်ကုန်ထုတ်လမ်း/တံတားလုပ်ငန်း

ကျေးလက်ကုန်ထုတ်လမ်းအတွက် မြေသားလမ်း၊ ရိဇာလမ်းနှင့်ဂျင်းလမ်း၊ ကျောက်ချောလမ်း၊ ကွန်ကရစ်လမ်း၊ ကွန်ကရစ်တံတား၊ သစ်သားတံတား၊ Culvert၊ ရေပြွန်၊ ရေကျော်လုပ်ငန်းတို့ကို တဖက်ပါအတိုင်းဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ခဲ့ပါသည်-       

(၁)     ကျေးလက်ကုန်ထုတ်လမ်း။              ၂၀၂၂ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလထိ အောက်ပါအတိုင်း ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ခဲ့ပါသည်-

                                                                                                            ရေတွက်ပုံ - (မိုင် /ဖာလုံ)

စဉ်

ပြည်နယ်/တိုင်း

ဒေသကြီး

လျာထား

ဆောင်ရွက်

ပြီး

ဆောင်ရွက်ဆဲ

ဆောင်ရွက်ရန်

ကျန်

ပြီးစီးမှု

%

၁၇-ခု

၃၅၈/၂.၁၀

၆၀/၆.၇၇

၂၈၀/၆.၆၅

၁၆/၄.၆၈

၅၅%

(၂)     ကျေးလက်ကုန်ထုတ်လမ်း။              ၂၀၂၂ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလထိ အောက်ပါအတိုင်း ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ခဲ့ပါသည်-                                                                         

                                                                                        ရေတွက်ပုံ - (စင်း)

စဉ်

ပြည်နယ်/တိုင်း

ဒေသကြီး

လျာထား

ဆောင်ရွက်ပြီး

ဆောင်ရွက်ဆဲ

ဆောင်ရွက်

ရန်ကျန်

ပြီးစီးမှု

%

၁၇-ခု

၆၇၁

၁၁၉

၄၄၆

၁၀၆

၄၈%

ဆက်စပ်လင့်ခ်များ

အရေးပေါ်အခြေအနေမျိုးတွင် ဤနံပါတ်များနှင့် အီးမေးလ်ကို ခေါ်ဆိုပါ။

  • တယ်လီဖုန်း

    ၀၆၇ - ၄၁၀၀၃၃
  • ဖက်စ်

    ၀၆၇ - ၄၁၀၀၃၆
  • Email

    contact@mcrd.gov.mm