Language : |
ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
သမဝါယမနှင့် ကျေးလက်ဖွံ့ဖြိုးရေးဝန်ကြီးဌာန

(ဋ) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းစီမံကိန်း။

ကျေးလက်ပြည်သူများကိုယ်တိုင် ကျေးရွာ၏ ပကတိအခြေအနေများကို ဖော်ထုတ်ပြီး စီမံချက်များရေးဆွဲဖော်ထုတ်၍ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းများ အကောင်အထည်ဖော်ရေးလုပ်ငန်းများအား ဆောင်ရွက်လျက်ရှိရာ ၂၀၂၁-၂၀၂၂ ဘဏ္ဍာနှစ် (၆ လ) ဘတ်ဂျက်၊ ဖေဖော်ဝါရီလထိ တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ် (၁၆) ခုရှိ မြို့နယ် (၂၂၈) မြို့နယ် ကျေးရွာ (၁၀၈၂) တွင် လမ်း၊ တံတား၊ ရေ၊ မီး၊ ပညာရေး၊ ဘက်စုံသုံးခန်းမ၊ အခြားလုပ်ငန်းများ၊ စုစုပေါင်း (၁၁၅၈) ခုအနက် ဆောင်ရွက်ပြီး လုပ်ငန်း (၇၂၀) ခု၊ ဆောင်ရွက်ဆဲလုပ်ငန်း (၄၃၁) ခု၊ ဆောင်ရွက်ရန်ကျန် လုပ်ငန်း (၇) ခု ဖြစ်ပါသည်။

ဆက်စပ်လင့်ခ်များ

အရေးပေါ်အခြေအနေမျိုးတွင် ဤနံပါတ်များနှင့် အီးမေးလ်ကို ခေါ်ဆိုပါ။

  • တယ်လီဖုန်း

    ၀၆၇ - ၄၁၀၀၃၃
  • ဖက်စ်

    ၀၆၇ - ၄၁၀၀၃၆
  • Email

    contact@mcrd.gov.mm