ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
သမဝါယမနှင့် ကျေးလက်ဖွံ့ဖြိုးရေးဝန်ကြီးဌာန

(ဎ) အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းသင်တန်းများနှင့် နည်းပညာသင်တန်းများ ဖွင့်လှစ်ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်မှု

အသေးစားစက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းဦးစီးဌာန

စဉ်

 

သင်တန်းအမည်

၂၀၂၂-၂၀၂၃ ဘဏ္ဍာနှစ်၊ဧပြီလအတွင်း

ဖွင့်လှစ်နိုင်မှု

၂၀၂၂-၂၀၂၃ ဘဏ္ဍာနှစ်၊ဧပြီလကုန်ထိ

ဖွင့်လှစ်နိုင်မှု

ကြိမ်

ဦးရေ

ကြိမ်

ဦးရေ

တန်ဖိုးမြှင့်စားသောက်ကုန်ထုတ်လုပ်မှုနည်းပညာသင်တန်း

၄၀

၄၀

လူသုံးကုန်နှင့်အလှကုန်ထုတ်လုပ်နည်းသင်တန်း

၁၄၁

၁၄၁

အခြေခံမော်တော်ဆိုင်ကယ်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းနည်းသင်တန်း

၄၀

၄၀

၁၇

စက်ရက်ကန်းစက်ပြင်၊စက်မောင်းသင်တန်း

၁၀

၁၀

 

စုစုပေါင်း

၁၃

၂၃၁

၁၃

၂၃၁

ဆက်စပ်လင့်ခ်များ

အရေးပေါ်အခြေအနေမျိုးတွင် ဤနံပါတ်များနှင့် အီးမေးလ်ကို ခေါ်ဆိုပါ။

  • တယ်လီဖုန်း

    ၀၆၇ - ၄၁၀၀၃၃
  • ဖက်စ်

    ၀၆၇ - ၄၁၀၀၃၆
  • Email

    contact@mcrd.gov.mm