Language : မြန်မာ | Eng
ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
သမဝါယမနှင့် ကျေးလက်ဖွံ့ဖြိုးရေးဝန်ကြီးဌာန

ဆောင်းပါးများ

Read the News Updates and Articles about Government

ဆက်လက်ဖတ်ရှုရန်
ဆက်လက်ဖတ်ရှုရန်
ဆက်လက်ဖတ်ရှုရန်
ဆက်လက်ဖတ်ရှုရန်
ဆက်လက်ဖတ်ရှုရန်
ဆက်လက်ဖတ်ရှုရန်
ဆက်လက်ဖတ်ရှုရန်
ဆက်သွယ်ရန်

Dial these numbers and email in case of any emergency

  • တယ်လီဖုန်း

    ၀၆၇ - ၄၁၀၀၃၃
  • ဖက်စ်

    ၀၉၅ - ၆၇ - ၄၁၀၀၃၆
  • Email

    contact@mcrd.gov.mm