ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
သမဝါယမနှင့် ကျေးလက်ဖွံ့ဖြိုးရေးဝန်ကြီးဌာန

(ဋ) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းစီမံကိန်း (Village Development Project - VDP)

ကျေးလက်ပြည်သူများ ကိုယ်တိုင်ကျေးရွာ၏ ပကတိအခြေအနေများကို ဖော်ထုတ်ပြီး စီမံချက်များရေးဆွဲဖော်ထုတ်၍ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက် လျက်ရှိရာ Annual Village Investment Programme (AVIP) ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်အရ ကျေးရွာ (၁)ရွာလျှင် ကျပ်(၁၅)သန်းနှုန်းဖြင့် မြို့နယ်(၂၂၂)မြို့နယ်ရှိ ကျေးရွာ(၁၇၉၅)ရွာတွင် အကောင်အထည် ဖော် ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ပြီး အစီရင်ခံသည့်ကာလတွင် ကျေးရွာပေါင်း(၁၆၇၅)ရွာအား အတည်ပြု ရွေးချယ်ပြီးဖြစ်၍ ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်း(၂၁၅၃)ခုကို ဆောင်ရွက်လျက်ရှိရာ ဆောင်ရွက်ပြီးလုပ်ငန်း (၅၅၇)ခု၊ ဆောင်ရွက်ဆဲလုပ်ငန်း (၁၃၂၃)ခု၊ ဆောင်ရွက်ရန်ကျန် (၂၇၃)ခု ဖြစ်ပါသည်။

ဆက်စပ်လင့်ခ်များ

အရေးပေါ်အခြေအနေမျိုးတွင် ဤနံပါတ်များနှင့် အီးမေးလ်ကို ခေါ်ဆိုပါ။

  • တယ်လီဖုန်း

    ၀၆၇ - ၄၁၀၀၃၃
  • ဖက်စ်

    ၀၆၇ - ၄၁၀၀၃၆
  • Email

    contact@mcrd.gov.mm