ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
သမဝါယမနှင့် ကျေးလက်ဖွံ့ဖြိုးရေးဝန်ကြီးဌာန

(ဎ) အသေးစားစက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းများမှတ်ပုံတင်ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်မှု

              ၂၀၂၂-၂၀၂၃ဘဏ္ဍာနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလတွင် လုပ်ငန်း(၁၇၁)ခု မှတ်ပုံတင်ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ခဲ့ပြီး လုပ်ငန်း(၁)ခုပယ်ဖျက်သဖြင့်၂၀၂၃ခုနှစ်၊ဇန်နဝါရီလထိမှတ်ပုံတင်ပြီးလုပ်ငန်းစုစုပေါင်း(၁၈၇၉၄)ခုရှိပါသည်။

ဆက်စပ်လင့်ခ်များ

အရေးပေါ်အခြေအနေမျိုးတွင် ဤနံပါတ်များနှင့် အီးမေးလ်ကို ခေါ်ဆိုပါ။

  • တယ်လီဖုန်း

    ၀၆၇ - ၄၁၀၀၃၃
  • ဖက်စ်

    ၀၆၇ - ၄၁၀၀၃၆
  • Email

    contact@mcrd.gov.mm