Language : မြန်မာ | Eng
ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
သမဝါယမနှင့် ကျေးလက်ဖွံ့ဖြိုးရေးဝန်ကြီးဌာန

အရည်အချင်းနှင့်လုပ်ငန်းစွမ်းဆောင်ရည်ပြည့်ဝသည့် ဝန်ထမ်းကောင်းများပေါ်ထွက်လာစေရေး


05 Sep,2022

ကျမ၏ဝန်ထမ်းငယ်ဘဝမှ ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ဖြစ်သည်အထိ လုပ်သက်(၃၄)နှစ် အတွင်း ဌာနဆိုင်ရာသင်တန်းပေါင်းများစွာကို တက်ရောက်ခဲ့ရပြီး (၁၉၉၆)ခုနှစ်တွင် ယခင်ဗဟို ဝန်ထမ်းတက္ကသိုလ် (ယခုနိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းတက္ကသိုလ်)၌ ဖွင့်လှစ်ခဲ့သည့် စည်ပင်သာယာရေးဦးစီးဌာန အရာရှိများမွမ်းမံသင်တန်း အမှတ်စဉ်(၂)နှင့် (၁၉၉၉)ခုနှစ်တွင် ဖွင့်လှစ်ခဲ့သည့် ဗဟိုဝန်ထမ်းလောင်း သင်တန်း ဇေယျ(၁၅၀)သင်တန်းများ တက်ရောက်ခဲ့ရပါသည်။ ယခုလည်း နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းတက္ကသိုလ် ၌ (၂၇-၆-၂၀၂၂) ရက်နေ့မှ (၁၉-၈-၂၀၂၂) ရက်နေ့အထိ ဖွင့်လှစ်သည့် ဝန်ထမ်းအဖွဲ့အစည်းများ ဒုတိယအကြီးအမှူး သင်တန်းအမှတ်စဉ်(၁၀)သို့ တက်ရောက်ခွင့်ရရှိခဲ့ပြန်ပါသည်။ သင်တန်းတွင် နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေ၊ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ၊ ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီ၊ နယ်နိမိတ်ကိစ္စများ၊ Geopolities၊ ကမ္ဘာ့နိုင်ငံရေးကိစ္စ၊ မြန်မာနိုင်ငံနှင့်အာဆီယံဆက်ဆံရေး၊ မြန်မာနိုင်ငံနှင့် အိမ်နီးချင်း နိုင်ငံများဆက်ဆံရေး ကိစ္စများအပါအဝင် နိုင်ငံ့စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး၊ အခြားအရေးကြီးကဏ္ဍ များဖြစ်သည့် Public Finance Management, Strategic Management, Change Management, Leadership, Project Bank စသည့် ဘာသာရပ်များ ပြည့်ပြည့်စုံစုံပို့ချဆွေးနွေးခြင်း၊ တစ်ဦးချင်းနှင့် အုပ်စုအလိုက် စာတမ်းများပြုစုရေးသားခြင်း၊ Case Study နှင့် Group Work များပြုလုပ်၍ အပြန် အလှန်ဆွေးနွေးခြင်းများကြောင့် အသိပညာဗဟုသုတများစွာရရှိခဲ့ပါသည်။ ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန် အဖွဲ့အနေဖြင့် နိုင်ငံတော်အစိုးရ၏ယန္တရားအဆင့်တိုင်း ခိုင်မာအားကောင်းစေရန်နှင့်ကောင်းမွန်သော စီမံအုပ်ချုပ်မှုစနစ်များ ဖြစ်ပေါ်စေရန်အတွက် နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းကဏ္ဍအား မြန်မာနိုင်ငံ၏ ရေရှည် တည်တံ့ခိုင်မြဲပြီး ဟန်ချက်ညီသော ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုစီမံကိန်း (MSDP)မဏ္ဍိုင်(၁)၊ ပန်းတိုင်(၁)၊ မဟာဗျူဟာ(၁.၄)၊ ရည်ညွှန်း (၁.၄.၁)နှင့် စဉ်ဆက်မပြတ်ဖွံ့ဖြိုးမှုပန်းတိုင်(၁၆)၊ မဟာဗျူဟာ(၁၆.၆) တို့နှင့်အညီ ဆောင်ရွက်လျက်ရှိကြောင်း လေ့လာတွေ့ရှိရပါသည်။

သင်တန်းတွင်ဌာနပေါင်းစုံမှ အရာရှိကြီးများတက်ရောက်ကြသဖြင့် ဌာနလုပ်ငန်းများဆောင် ရွက်ရာ၌ လွယ်ကူချောမွေ့စွာချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်နိုင်မည့် Communication Network ကောင်း များကိုလည်း ထူထောင်နိုင်ခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါသင်တန်းတွင် ဌာနအဖွဲ့အစည်း(၂၁)ခုမှ သင်တန်း သား/သူ(၂၁)ဦး တက်ရောက်ခဲ့ကြပြီး အုပ်စုအလိုက်စာတမ်းပြုစုခြင်းကို အုပ်စု(၂)ဖွဲ့ခွဲ၍ ပြုစု ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြရာ ကျမတို့အုပ်စု(၂)အနေဖြင့် အရည်အချင်းနှင့်လုပ်ငန်းစွမ်းဆောင်ရည်အပေါ် အထောက်အကူပြုစေသည့် ဝန်ထမ်းဖွဲ့စည်းပုံနှင့်ဝန်ထမ်းခန့်ထားခြင်းဆိုင်ရာ မူဝါဒထွက်ပေါ်လာ စေရေး လေ့လာသုံးသပ်တင်ပြခြင်း စာတမ်းကိုပြုစုခဲ့ပါသည်။

စာတမ်း၏ ရည်ရွယ်ချက်

သင့်တင့်သော ဝန်ထမ်းအင်အားဖြင့် ကုန်ထုတ်လုပ်မှုနှင့် ဝန်ဆောင်မှုပေးနိုင်ရန် လက်ရှိ ဝန်ထမ်းဖွဲ့စည်းပုံကိုစိစစ်ပြီး စဉ်ဆက်မပြတ် အရည်အသွေးတိုးတက်လာစေရန်၊ လူ့စွမ်းအားအရင်း အမြစ် စီမံခန့်ခွဲမှုလုပ်ငန်းစဉ်များဖြစ်သော ဝန်ထမ်းကောင်းများ ရွေးချယ်ခန့်ထားခြင်း၊ ခန့်အပ်ထား သောဝန်ထမ်းကို လူမှန်နေရာမှန်တာဝန်ပေးအပ်ခြင်းဖြင့် ဝန်ထမ်းအဖွဲ့အစည်းအတွင်း လုပ်ငန်း စွမ်းဆောင်ရည်များ တိုးတက်လာစေရန်၊ နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းများ၏ ရရှိပြီးအရည်အချင်းနှင့် လုပ်ငန်း စွမ်းဆောင်ရည်ကို အထောက်အကူဖြစ်စေမည့် ဝန်ထမ်းဖွဲ့စည်းပုံနှင့် ဝန်ထမ်းခန့်ထားခြင်းဆိုင်ရာ သင့်လျော်သော မူဝါဒများထွက်ပေါ်လာစေရန်နှင့် နိုင်ငံတော်၏ ဘက်စုံပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး လုပ်ငန်းစဉ်တွင် အထောက်အပံ့ကောင်းတစ်ခုဖြစ်စေရန် ရည်ရွယ်ပါသည်။

နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းများ၏ အရေးပါမှု အခန်းကဏ္ဍ

မြန်မာနိုင်ငံ၏လူဦးရေ (၅၄)သန်းခန့်အနက် (၂)%ခန့်ဖြစ်သည့် (၁)သန်းခန့်သည် နိုင်ငံ့ ဝန်ထမ်းများဖြစ်ပြီး နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံ၏ ပြည်သူ့ရေးရာကဏ္ဍပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုအတွက် နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်း များကို စီမံခန့်ခွဲခြင်းသည် အဓိကအခန်းကဏ္ဍတစ်ခုအနေဖြင့် ပါဝင်လျက်ရှိပါသည်။ နည်းပညာ တီထွင်ဆန်းသစ်မှု၊ ဌာနအချင်းချင်းချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်မှု၊ လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုတို့ အပေါ်မူတည်၍ နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းဖွဲ့စည်းမှုများ၊ လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုယန္တရားများအား စနစ်တကျခိုင်မာ အားကောင်းရန်လိုအပ်ပြီး ပြည်သူများလိုအပ်ချက်များကို မြန်ဆန်စွာဝန်ဆောင်မှုများ ပေးနိုင်သည့် ပြည်သူ့ဝန်ထမ်းကောင်းများဖြစ်စေရေး၊ နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းအဖွဲ့အစည်းအတွင်း ခန့်ထားနိုင်ရေးအတွက် မူဝါဒပိုင်းခိုင်မာရန်နှင့်နိုင်ငံတော်၏ စဉ်ဆက်မပြတ်ဘက်စုံဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အားထားရသော ဝန်ထမ်းယန္တရားတစ်ခုအဖြစ် ကောင်းမွန်စွာလည်ပတ်ဆောင်ရွက်နိုင်စေရန် လိုအပ်ပါသည်။

ဝန်ထမ်းဖွဲ့စည်းပုံနှင့်ဖွံ့စည်းပုံအမျိုးအစား

          နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းဥပဒေတွင် ဝန်ထမ်းဖွဲ့စည်းပုံဆိုသည်မှာ “ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေနှင့် ဤဥပဒေပါ ပြဋ္ဌာန်းချက်များနှင့်အညီ ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့က အတည်ပြုထားသော ဝန်ထမ်းအဖွဲ့အစည်း၏ ဖွဲ့စည်းပုံကိုလည်းကောင်း၊ တိုင်းဒေသကြီး (သို့မဟုတ်) ပြည်နယ်အစိုးရက ပြည်ထောင်စုအစိုးရ အဖွဲ့နှင့် ကြိုတင်ညှိနှိုင်း၍ ဖွဲ့စည်းထားသော ဝန်ထမ်းအဖွဲ့အစည်း၏ ဖွဲ့စည်းပုံကိုလည်းကောင်း ဆိုသည်" ဟု ဖော်ပြထားသည်ကို တွေ့ရှိရပါသည်။ စီမံကိန်းနှင့်တိုးတက်မှုအစီရင်ခံရေးဦးစီးဌာနမှ စိစစ်တင်ပြလျက်ရှိသော ဖွဲ့စည်းပုံများကို အမြဲတမ်းဖွဲ့စည်းပုံနှင့် ယာယီလုပ်ငန်းစီမံချက်အင်အား ဟူ၍ အမျိုးအစား(၂)မျိုးခွဲခြားထားကြောင်း တွေ့ရှိရပါသည်။ အမြဲတမ်းဖွဲ့စည်းပုံဆိုသည်မှာ အမြဲတမ်း တည်ရှိမည့်လုပ်ငန်းများအတွက် တောင်းခံသောဖွဲ့စည်းပုံဖြစ်ပြီး စံနှုန်းသတ်မှတ်ချက်ရှိသော ဖွဲ့စည်းပုံ များနှင့်စံနှုန်းသတ်မှတ်ချက်မရှိသော ဖွဲ့စည်းပုံများဟူ၍ ခွဲခြားထားပါသည်။ ယာယီလုပ်ငန်းစီမံချက် အင်အား သည် အမြဲတမ်းကာလအတွက်မဟုတ်ဘဲ တစ်စုံတစ်ခုသော ကာလအပိုင်းအခြားအတွက် ရာထူးတီထွင်၍ဝန်ထမ်းများ ခန့်အပ်ရန်အတွက် ယာယီဖွဲ့စည်းပုံဖြစ်ပါသည်။

ဝန်ထမ်းအမျိုးအစား

          ဝန်ထမ်းအမျိုးအစားအနေဖြင့် အမြဲတမ်းဝန်ထမ်း၊ ပုံသေဝန်ထမ်း၊ ပုတ်ပြတ်ဝန်ထမ်းနှင့် နေ့စား ဝန်ထမ်း ဟူ၍ (၄)မျိုး ရှိကြောင်းလေ့လာတွေ့ရှိရပါသည်။ အမြဲတမ်းဝန်ထမ်း ဟုဆိုရာတွင် ဖွဲ့စည်းပုံ အရ ခွင့်ပြုထားသော ရာထူးနေရာများ၌ ခန့်အပ်ထားသည့် နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းများဖြစ်ပြီး အမြဲတမ်း ဝန်ထမ်းများ၏ လစာနှုန်းထား(၁၃)ဆင့်ရှိကြောင်းတွေ့ရှိရပါသည်။ ပုံသေဝန်ထမ်း ဟုဆိုရာတွင် လစား လပေးဝန်ထမ်းဖြစ်ပြီး ပုံသေလစာနှင့်ပုံသေခန့်အပ်တာဝန်ပေးအပ်ထားသည့် ဝန်ထမ်းဖြစ်ပါသည်။ ဥပမာအားဖြင့် ကျွမ်းကျင်သူ၊ အကြံပေးပုဂ္ဂိုလ်၊ အကြံပေးအရာရှိ၊ ပညာရှင်များ (ပညာရေး၊ ကျန်းမာ ရေး၊ သာသနာရေးနှင့်ယဉ်ကျေးမှု)၊ ကိုယ်ရေးအရာရှိများ(ချီးမြှင့်ငွေ၊ စရိတ်နှင့်အဆောင်အယောင် များ ဆိုင်ရာဥပဒေ)၊ ပစ္စည်းထိန်း၊ စားပွဲထိုး၊ စားဖိုမှူး စသည်ဖြင့်ပါဝင်သည်။ ပုတ်ပြတ်ဝန်ထမ်း ဟုဆိုရာတွင် လုပ်ငန်းတစ်ခုကိုအပြီးအပြတ်ဆောင်ရွက်မှုအတွက် လုပ်ခလစာအတိအကျသတ်မှတ် ပေးရသော ဝန်ထမ်းဖြစ်ပြီး လုပ်ငန်းလိုအပ်ချက်အရ မိမိအစီစဉ်ဖြင့်ခန့်အပ်ခြင်းနှင့်လုပ်ခလစာကို တစ်လစာနှုန်း၊အလုပ်ပမာဏအပေါ်မူတည်၍ အပြတ်ပေးခန့်ထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ နေ့စား ဟုဆိုရာ တွင် ကာလအပိုင်းအခြားမရှိဘဲ ကာလတိုအတွက် ခန့်ထားလိုသည့်ဦးရေကို အချိန်အကန့်အသတ် မရှိ ခန့်ထားနိုင်ပါသည်။ အလုပ်ချိန်တစ်နေ့(၈)နာရီအတွက် လုပ်ခကျပ် (၄၈၀၀) ခံစားသူများဖြစ်ပြီး လုပ်အားခနေ့စဉ် (သို့) အပတ်စဉ် (သို့) လစဉ်ထုတ်ပေးနိုင်ပါသည်။ ၎င်းနေ့စားအား ပုံသေတာ၀န် ချထားနိုင်ပြီး သက်ဆိုင်ရာ၀န်ကြီးဌာန၏ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့်ခန့်ထားနိုင်ကြောင်း လေ့လာတွေ့ရှိရပါသည်။

အစိုးရဌာနများ၏ ဝန်ထမ်းခန့်ထားမှု လေ့လာဆန်းစစ်ချက်

        မြန်မာနိုင်ငံရှိ ဝန်ကြီးဌာနအသီးသီးအတွက် (၃၁-၅-၂၀၂၂) ရက်နေ့အထိ အမြဲတမ်းဝန်ထမ်း ခွင့်ပြုအင်အားမှာ (၂၁၀၉၉၀၆)ဖြစ်ပြီး ခန့်ထားပြီးအင်အားမှာ(၉၁၈၅၈၇)ဖြစ်သဖြင့် ခန့်ထားရာခိုင် နှုန်းမှာ (၄၃.၅၃%)ခန့်ဖြစ်ကြောင်းတွေ့ရှိရသဖြင့် ဖွဲ့စည်းပုံ၏(၅၀%)အောက်သာရှိကြောင်း တွေ့ရှိ ရပါသည်။ အစိုးရအဖွဲ့အစည်းများတွင် ဝန်ထမ်းအမျိုးအစား(၄)မျိုးအလိုက် ခန့်ထားမှုအခြေအနေမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ကြောင်း လေ့လာသိရှိရပါသည်-

 

စဉ်

ဝန်ထမ်းအမျိုးအစား

ခွင့်ပြုအင်အား

ခန့်အပ်ပြီးအင်အား

ရာခိုင်နှုန်း(%)

အမြဲတမ်းဝန်ထမ်း

၂၁၀၉၉၀၆

၉၁၈၅၈၇

၄၃.၅၃

ပုံသေဝန်ထမ်း

-

၅၀၈၂

 

နေ့စားဝန်ထမ်း

-

၆၁၇၉၆

 

ပုတ်ပြတ်ဝန်ထမ်း

-

၃၇၂၁၀

 

 

ကြုံတွေ့ရသော စိန်ခေါ်မှုများ

လတ်တလောကာလတွင် ကြုံတွေ့ရသောစိန်ခေါ်မှုများကို ဖွဲ့စည်းပုံဆိုင်ရာစိန်ခေါ်မှုများနှင့် ဝန်ထမ်းခန့်ထားခြင်းဆိုင်ရာ စိန်ခေါ်မှုဟူ၍(၂)ပိုင်း လေ့လာတွေ့ရှိရပါသည်။ ဖွဲ့စည်းပုံဆိုင်ရာ စိန်ခေါ်မှုများမှာ ရာထူးနေရာအချို့တွင် အမှန်တကယ်လိုအပ်သည့်အရေအတွက်နှင့် ကိုက်ညီမှု မရှိခြင်း၊ ခေတ်စနစ်နှင့်မလျော်ညီသော ရာထူးနေရာများပါဝင်နေခြင်း၊ ဝန်ကြီးဌာနအားလုံး ရာထူး အခေါ်အဝေါ်နှင့် လစာနှုန်းထားများ တပြေးညီမရှိခြင်း၊ လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်အတွက် သီးခြား ဌာနများ ပီပြင်စွာဖွဲ့စည်းဆောင်ရွက်မှုမရှိခြင်း၊ ဝန်ကြီးဌာနများ၏ လက်ရှိဖွဲ့စည်းပုံများသည် ရည်မှန်း ချက်တာဝန်များနှင့် လိုက်လျောညီထွေဖြစ်သော ဖွဲ့စည်းပုံဖြစ်စေရေး ပြန်လည်သုံးသပ်ရန်လိုအပ် ခြင်း၊ ဝန်ကြီးဌာနများ၏ လက်ရှိခန့်ထားသောအင်အားသည် မိမိရည်မှန်းချက်တာဝန်အပေါ် အကောင် အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်နိုင်မည့်အခြေအနေကို ပြန်လည်သုံးသပ်ရန် လိုအပ်လျက်ရှိပါသည်။

 • Job Description/ Job Specification များကို ပိုမိုတိကျစွာသတ်မှတ်ပေးရန်လိုအပ်နေခြင်း၊ ဝန်ထမ်းသစ်ခန့်ထားရာတွင် အရည်အသွေးစစ်ဆေးမှု စနစ်ပိုမိုပီပြင်စွာ ဆောင်ရွက်ရန်လိုအပ်ခြင်း၊ လုပ်ငန်းစွမ်းဆောင်ရည်ကို အခြေခံသောရာထူးတိုးမြှင့်ခြင်း ဆိုင်ရာမူဝါဒကို ပီပြင်စွာဆောင်ရွက်နိုင်မှုမရှိခြင်း၊ ဝန်ထမ်းအချင်းချင်းအထက်အောက်၊ ဘေးတိုက် အပြန်အလှန် အကဲဖြတ်မှုစနစ်ပီပြင်စွာ ဆောင်ရွက်နိုင်မှုမရှိခြင်း၊ တစ်ဦးချင်းအတွက် လုပ်ငန်းစွမ်း ဆောင်ရည်အားစိစစ်နိုင်သည့် စံသတ်မှတ်ချက်လိုအပ်ခြင်း၊ ဌာနအလိုက်ကျွမ်းကျင်မှုမူဘောင် (Competency Framework) ရေးဆွဲရန်လိုအပ်ခြင်း၊ ကျား/မတန်းတူညီမျှရေးကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားရန် လိုအပ်ခြင်း၊ အရည်အချင်းရှိသောဝန်ထမ်းများ လုံလောက်စွာခန့်ထားနိုင်ရန် နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းဘဝကို ဂုဏ်ယူနိုင်သည့် မိသားစုဘဝစားဝတ်နေရေးအတွက် ဖူလုံသောလစာနှင့် အခွင့်အရေးများရရှိရန် လိုအပ်နေခြင်း၊စီမံခန့်ခွဲမှုဖွဲ့စည်းပုံများတွင် ဗဟိုချုပ်ကိုင်မှုကို တစ်ဆင့်ပြီးတစ်ဆင့် လျှော့ချသွားနိုင် ရန်နှင့် ဝန်ထမ်းသစ်ခေါ်ယူခန့်ထားခြင်း၊ ရာထူးတိုးမြှင့်ခြင်း၊ပြောင်းရွှေ့ခြင်းတို့အား ပြည်နယ်နှင့် တိုင်းဒေသကြီးများသို့ လုပ်ပိုင်ခွင့်ခွဲဝေပေးမည့် စီမံချက်၊ဥပဒေများ ရေးဆွဲရန်လိုအပ်ခြင်း၊ အရည် အသွေးအလိုက် ချီးမြှင့်သည့်စနစ်(Meritocracy) ကျင့်သုံးသွားရန်လိုအပ်ခြင်း၊ နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းများ အားလုံးအကျုံးဝင်ပြီး ထိရောက်မြန်ဆန်သော လူမှုဖူလုံရေးစနစ်ကို ဝန်ကြီးဌာနအသီးသီးတွင် ဖော်ဆောင်ပေးရန်လိုအပ်ခြင်း၊ ဝန်ထမ်းအသစ်ခန့်ထားရေးနှင့် ရာထူးတိုးမြှင့်ရေးတွင် အဂတိ တရားဖြင့် ရွေးချယ်ခန့်ထားမှုမရှိစေရေးအတွက် ကြပ်မတ်ထိန်းကျောင်းပေးရန်လိုအပ်ခြင်း၊ဝန်ထမ်း များအား Rational Motives, Norm-based Motives, Affective Motives များ ရရှိစေရေးအတွက် လေ့ကျင့်ဆောင်ရွက်ပြီး စွမ်းဆောင်ရည်တက်လာသည့် ဝန်ထမ်းများကို ရာထူးခန့်ထားရာတွင် ဦးစားပေးခန့်ထားရန်လိုအပ်ခြင်း၊ ဝေးလံခက်ခဲသောဒေသများအတွက် ဝန်ထမ်းအသစ်များ ခေါ်ယူ ခန့်ထားရာတွင် ဒေသခံပြည်သူများအား ဦးစားပေးခန့်ထားနိုင်ရန်အတွက် လိုအပ်ပါကစံသတ် မှတ်ချက်များကို လျှော့ပေါ့စဉ်းစားပေးရန် လိုအပ်လျက်ရှိပါသည်။

မူဝါဒများချမှတ်ရန်လိုအပ်

 •             ပိုမိုအားကောင်းအောင် မောင်းနှင်လည်ပတ်နိုင်စေရန်အတွက် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာတိုးတက်ပြောင်းလဲနေသော ခေတ်စနစ်နှင့်အမိနိုင်ငံတော်အတွင်းဖြစ်ပေါ်နေသော နိုင်ငံရေး၊ စီးပွားရေး၊ လူမှုရေးအခြေအနေအရပ်ရပ်တို့နှင့် လိုက်လျောညီထွေရှိမည့် နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းဖွဲ့ စည်းပုံနှင့် ဝန်ထမ်းခန့်ထားခြင်းဆိုင်ရာ မူဝါဒထွက်ပေါ်လာရန်လိုအပ်ပါသည်။ ဝန်ထမ်းများအား ထိုက်တန်သော ချီးမြှောက်မှုစနစ်(Meritocracy System)ကို အကောင်အထည်ဖော်နိုင်ရန် ကောင်းမွန်သော လုပ်ငန်းစွမ်းဆောင်ရည်အကဲဖြတ်စနစ်ရှိမှသာ ထိုက်သင့်မှန်ကန်စွာ အလုပ်ခန့်အပ်ခြင်း၊ ရာထူး တိုးမြှင့်ပေးခြင်းတို့ကို ဆောင်ရွက်နိုင်မည်ဖြစ်ပြီး အဖွဲ့အစည်းများသည် မိမိတို့လိုအပ်သည့် ကျွမ်းကျင်မှု အရည်အသွေး၊ အတွေ့အကြုံရှိသောဝန်ထမ်းများကို စုဆောင်းရွေးချယ်ခန့်ထားခြင်းအားဖြင့် ဝန်ထမ်း များ၏ တစ်ကိုယ်ရေရည်မှန်းချက်များသာမက အဖွဲ့အစည်း၏ ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်ကိုပါ အောင်မြင် နိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။ သက်ဆိုင်ရာဌာနအလိုက် ကြီးကြပ်သူများသည် မိမိစီမံခန့်ခွဲရသော ဝန်ထမ်းများ၏ လုပ်ဆောင်ချက်များအား လေ့လာအကဲဖြတ်သုံးသပ်ခြင်း ပုံမှန်ပြုလုပ်ရန်လိုအပ်ပါမည်။ ဝန်ထမ်းများ၏ လုပ်ဆောင်ချက်အပေါ် အကဲဖြတ်သုံးသပ်ပြီးရလဒ်များကို ဝန်ထမ်းများအားသိရှိစေခြင်း၊ Feedback ပေးခြင်းဖြင့် လုပ်ငန်းခွင်တက်ကြွစွာပါဝင်နိုင်ခြင်း၊  ဝန်ထမ်းစွမ်းဆောင်ရည် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေခြင်း အတွက် အရေးပါသောအချက်ဖြစ်ပါသည်။ ဌာနများတွင် e-Government နှင့် e-Data Based System တို့ကို တွင်ကျယ်စွာအသုံးပြုခြင်းဖြင့် လူအင်အားသက်သာခြင်း၊ အလုပ်ပြီးမြောက်မှု မြန်ဆန်ခြင်း၊ ကုန်ကျစရိတ်သက်သာခြင်း၊ သတင်းစီးဆင်းမှုမြန်ဆန်ခြင်းစသည့် အကျိုးကျေးဇူး များကို ရရှိနိုင်မည်ဖြစ်ပြီး သက်ဆိုင်ရာဌာနအလိုက် ခန့်အပ်ပြီးဝန်ထမ်းများအား ကျွမ်းကျင်ဝန်ထမ်းများ ဖြစ်လာစေရန်ပြည်တွင်း/ပြည်ပသင်တန်းများ၊ အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲများ၊ စာတမ်းဖတ်ပွဲများ ပြုလုပ်ပေးပြီး ရလဒ်များအပေါ် ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းများ ဆောင်ရွက်သင့်ပါသည်။

ဝန်ထမ်းများ၏ သက်သာချောင်ချိရေး၊ လူမှုဖူလုံရေး၊ အခြေခံစားဝတ်နေရေး လိုအပ်ချက်များ အတွက်လုံလောက်သော လုပ်ခလစာများ၊အထောက်အပံ့များ ဖြည့်ဆည်းပေးခြင်းဖြင့် မိမိတို့၏လုပ်ငန်း တာဝန်များအပေါ်တွင် စိတ်ရောကိုယ်ပါပါဝင်လုပ်ကိုင် ဆောင်ရွက်ကြမည်ဖြစ်ပါသည်။ ဝန်ထမ်းများ အား လုပ်ငန်းတာဝန်များကို ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်ရန် တိုက်တွန်းနှိုးဆော်ခြင်း၊အသိအမှတ်ပြုခြင်း၊ မက်လုံးပေးခြင်း၊ဆုပေး/ဒဏ်ပေးစနစ် ကျင့်သုံးခြင်းဖြင့် ဝန်ထမ်းများ လုပ်ငန်းခွင်တွင်ပျော်ရွှင်ပြီး လုပ်ငန်းစွမ်းဆောင်ရည် မြင့်တက်လာမည်ဖြစ်ပါသည်။ ဝန်ထမ်းအဖွဲ့အစည်း စဉ်ဆက်မပြတ်တိုးတက် အောင်မြင်စေရေးနှင့် ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မားစေရေးအတွက် စွမ်းအားမြှင့်တင်ပေးခြင်း၊ အင်အား ဖြည့်တင်းပေးခြင်းနှင့်တည်ငြိမ်စေခြင်း (ဝန်ထမ်းအပြောင်းအလဲဖြစ်ပေါ်မှုနည်းခြင်း)တို့သည် အဓိက ကျပါသည်။

 • ဝန်ထမ်းခန့်ထားမှု လေ့လာဆန်းစစ်ချက်များအရ အချို့ဌာနများတွင် ဖွဲ့စည်းပုံ၏(၆၀)ရာခိုင်နှုန်းအောက်ဖြင့် လုပ်ငန်းများလည်ပတ် ဆောင်ရွက်နိုင်သော်လည်း အချို့ဌာန များတွင် လုပ်ငန်းတာဝန်များပြားလျက်ရှိသဖြင့် ဖွဲ့စည်းပုံ၏(၆၀) ရာခိုင်နှုန်းဖြင့် လုပ်ငန်းများ လည်ပတ်ဆောင်ရွက်ရန် အခက်အခဲရှိကြောင်း သုံးသပ်တွေ့ရှိရပါသည်။

ဤသို့လေ့လာတွေ့ရှိရ

          အရည်အချင်းနှင့် လုပ်ငန်းစွမ်းဆောင်ရည်အပေါ် အထောက်အကူပြုစေမည့် ဝန်ထမ်းဖွဲ့စည်းပုံ နှင့် ဝန်ထမ်းခန့်ထားခြင်းဆိုင်ရာ မူဝါဒထွက်ပေါ်လာစေရေးအတွက် လုပ်ငန်းသဘောသဘာဝနှင့် အလုပ်ပမာဏအပေါ်အခြေခံ၍ သင့်တင့်သည့်အင်အားဖြင့် ကုန်ထုတ်လုပ်မှုနှင့် ဝန်ဆောင်မှုပေးနိုင် ရန် လက်ရှိဝန်ထမ်းဖွဲ့စည်းပုံကိုစိစစ်ပြီး လိုအပ်ပါကဖွဲ့စည်းပုံအသစ်ကို ပြန်လည်ရေးဆွဲကျင့်သုံးခြင်း နှင့် Job Analysis and Workload Analysis Survey များမှ အချက်အလက်များကို သုံးသပ်၍ ကျစ်လစ်ခိုင်မာသော ဝန်ထမ်းဖွဲ့စည်းပုံအသစ် ရေးဆွဲပြုစုရန်လိုအပ်ပါသည်။ အရည်အချင်းနှင့် လုပ်ငန်းစွမ်းဆောင်ရည်ရှိသည့်ဝန်ထမ်းများကို လူမှန်နေရာမှန်ခန့်အပ်တာဝန်ပေးအပ်ခြင်းအားဖြင့် Over Workload ၊ Extra Workload ၊ Time Pressure ၊ Error Rate ၊ Job Dissatisfaction ၊ Intention to Leave စသည်တို့ လျော့ချနိုင်ခြင်း၊ ပညာအရည်အချင်းနှင့်လုပ်ငန်း အတွေ့အကြုံ ကိုသာ အဓိကထားရွေးချယ်ခန့်အပ်ခြင်းမပြုဘဲ Attitude၊ Aptitude၊ Altitude ဆန်းစစ်ပြီးမှသာ ရွေးချယ်ခန့်ထားခြင်း၊ ဝန်ထမ်းများခန့်အပ်ရာတွင် ရာထူးဝင်ပေါက်တွင် ပရိုဖက်ရှင်နယ်အလိုက် ပညာရှင်များအား တပြေးညီလစာနှုန်းထားဖြင့် ရာထူးခန့်အပ်ရန်လိုအပ်ခြင်း၊ ရာထူးအဆင့် မတူ သော်လည်း လစာနှုန်းတူနေခြင်းများအတွက် ပြန်လည်စဉ်းစားသင့်ပါသည်။

 • ခန့်ထားခြင်း၊     ဌာနပြောင်းရွှေ့ခြင်း၊ ဘွဲ့ထူးဂုဏ်ထူးနှင့် ဆုတံဆိပ်ချီးမြှင့်ခြင်း ဆောင်ရွက်ရာတွင် အဂတိတရား(၄)ပါး ကင်းရှင်းရေးအတွက် ထိန်းကျောင်းကြပ်မတ်ပေးနိုင်ရန် လိုအပ်ပါသည်။ ဌာနတွင်းလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ရာတွင် ဝန်ထမ်းများသည် အင်ပြည့်အားပြည့် စွမ်းဆောင်ရည်အပြည့်ဖြင့် မခိုမကပ်အလုပ်လုပ်ကြရန် သတ်မှတ်အလုပ်ချိန်အတွင်း အသိပေး စည်းရုံးခြင်း၊ စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုခြင်း၊ သတိပေးခြင်း၊ အရေးယူခြင်းတို့ကိုဆောင်ရွက်ခြင်း၊ နိုင်ငံ့ ဝန်ထမ်းများ၏ (ပျမ်းမျှ) လစာစရိတ်ကို မိမိနိုင်ငံ၏နေထိုင်မှုစရိတ်နှင့် လုံလောက်စွာရပ်တည်နိုင် အောင် ချီးမြှင့်ပေးခြင်း၊ နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းများအား ၎င်းတို့၏ရာထူးအဆင့် အတန်းနှင့်ထိုက်တန်သည့် (လစာအပြင်) အခြားခံစားခွင့်များ ဖြည့်ဆည်းဆောင်ရွက်ပေးသင့်ပါသည်။
 • နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းများ မိမိတို့၏အလုပ်ကို ဂုဏ်ယူမြတ်နိုးစေရန်နှင့် စဉ်ဆက်မပြတ် ဆန်းသစ်တီထွင်ဆောင်ရွက်ကြရန် တိုက်တွန်းစေ့ဆော်မှုပေးခြင်း၊ အားပေးကူညီပံ့ပိုးမှုပေးခြင်း၊ ဝန်ထမ်း များအား မိမိတို့၏သက်ဆိုင်ရာ ရာထူးအဆင့်အတန်းအလိုက်တာဝန်ရှိမှု၊ တာဝန်သိမှု၊ တာဝန် ကျေမှု၊ တာဝန်ခံမှုတို့ကို ရှင်းလင်းစွာသိမြင်စေရန်နှင့် လိုက်နာဆောင်ရွက်ကြစေရန် အသိပေးခြင်း တို့ကို ပုံမှန်ဆောင်ရွက်ပြီး (၄)လတစ်ကြိမ် အကဲဖြတ်စစ်ဆေးမှုများဆောင်ရွက်ခြင်း၊ နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်း များ၏စွမ်းဆောင်ရည်၊ စိတ်ဓါတ်နှင့်အလေ့အကျင့်ကောင်းများ ပိုမိုရှင်သန်စေရေးအတွက် သက်ဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းလိုအပ်ချက်နှင့် ကိုက်ညီသည့် ပညာရပ်များကိုစဉ်ဆက်မပြတ် လေ့ကျင့်သင်ကြားပေးခြင်း၊ ပြန်လည်ဆန်းစစ်သုံးသပ်ခြင်း၊ တိုင်ပင်ဆွေးနွေးခြင်း၊ နိုင်ငံတော်၏ယန္တရားအားကောင်းစွာ လည်ပတ် နိုင်စေရေးအတွက် ခံယူချက်ကောင်းမွန်ပြီး ထူးချွန်ထက်မြက်သည့် ပြည်သူဗဟိုပြုနိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းများ ဖြစ်လာစေရန် ခိုင်မာသည့်ဝန်ထမ်း ရေးရာမူဝါဒများ ရေးဆွဲကျင့်သုံးခြင်း၊ နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းဖွဲ့စည်းပုံနှင့် ဝန်ထမ်းခန့်ထားခြင်းဆိုင်ရာမူဝါဒ သုံးသပ်ပြင်ဆင်ရေးဆွဲခြင်း၊ ဝန်ကြီးဌာနအသီးသီးတွင် မူဝါဒ ရေးရာကော်မတီများမှ မိမိတို့၏ဌာနနှင့်ပတ်သက်၍ ဝန်ထမ်းဖွဲ့စည်းပုံနှင့် ဝန်ထမ်းခန့်ထားခြင်း ဆိုင်ရာ မူဝါဒများပိုမိုတိုးတက်အောင်ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ ဌာနများတွင် မူဝါဒရေးရာဆွေးနွေးပွဲများ (Policy Dialogue)ပြုလုပ်သည့် အလေ့အကျင့်ကောင်းများ ပြုစုပျိုးထောင်ပေးခြင်း၊ အရည်အချင်းကို အခြေခံ၍ စွမ်းဆောင်ရည်ရှိမှုကိုအားပေးသော အလေ့အထနှင့်စနစ်များကို တည်ထောင်ခြင်း၊ ပြည်သူဗဟိုပြုနိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းများဖြစ်လာစေရန် ခေါင်းဆောင်မှုပေးနိုင်သည့် အရည်အသွေးများနှင့် စွမ်းဆောင်ရည်များ မြှင့်တင်ပေးခြင်း၊ ဝန်ထမ်းကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာစံတန်ဖိုးများကို သိရှိလိုက်နာ ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းကဏ္ဍ၏ ပွင့်လင်းမြင်သာမှုနှင့် တာဝန်ခံမှု/တာဝန်ယူမှု စသည်တို့ကို လွှမ်းခြုံတည့်မတ်ပေးနိုင်သည့် ဝန်ထမ်းခန့်ထားခြင်းဆိုင်ရာမူဝါဒ ထွက်ပေါ်လာစေရန်နှင့် လိုက်နာ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းများသည် ပြောင်းလဲလာသည့် ခေတ်စနစ်၊ အတွေးအခေါ်အရ ပြည်သူများအပေါ် Customer အဖြစ်အမြင်ရှိနေစေရန် ပြည်သူဗဟိုပြု Public Services Management Policy ချမှတ်အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်သင့်ပါသည်။
 •  
 • သင်တန်းသူ/သား (၂၁)ဦး၏ မိခင်ဌာနများမှ ဝန်ထမ်း အင်အား လေ့လာတွေ့ရှိချက်အရ ဝန်ထမ်းခန့်ထားမှုအင်အားသည် ပျမ်းမျှအားဖြင့် ဖွဲ့စည်းပုံ အင်အား၏ (၄၆.၁)ရာခိုင်နှုန်းခန့်သာရှိကြောင်း တွေ့ရှိရပါသည်။ အနာဂါတ်ဝန်ထမ်းဖွဲ့စည်းပုံနှင့် ဝန်ထမ်းခန့်ထားခြင်းဆိုင်ရာ မူဝါဒသစ်ပေါ်ထွက်လာမည်ဆိုပါက ဌာနများအလိုက်ဆောင်ရွက် ရသည့် လုပ်ငန်းများကိုစိစစ်ပြီး လုပ်ငန်းတာဝန်နည်းပါးသည့် ဌာနများအား ဌာနဖွဲ့စည်းပုံအင်အား၏ (၆၀)ရာခိုင်နှုန်းအထိသာ ခန့်ထားရန်ဖြစ်ပါသည်။ သို့သော်ငြားလည်း လုပ်ငန်းတာဝန်များပြားသည့် ဌာနများအား(၆၀)ရာခိုင်နှုန်းအထက် ဝန်ထမ်းခန့်ထားခွင့်ပြုသင့်ပါကြောင်း အကြံပြုရေးသားတင်ပြ အပ်ပါသည်။

 

ညိုညိုဝင်း(ကျေးလက်ဦးစီး)


ဆက်စပ် သတင်းများ

Related News and Articles

ဆက်သွယ်ရန်

Dial these numbers and email in case of any emergency

 • တယ်လီဖုန်း

  ၀၆၇ - ၄၁၀၀၃၃
 • ဖက်စ်

  ၀၉၅ - ၆၇ - ၄၁၀၀၃၆
 • Email

  contact@mcrd.gov.mm