ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
သမဝါယမနှင့် ကျေးလက်ဖွံ့ဖြိုးရေးဝန်ကြီးဌာန

(ည) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

ကျေးလက်ပြည်သူများကိုယ်တိုင် ကျေးရွာ ၏ ပကတိအခြေအနေများကိုဖော်ထုတ်ပြီး စီမံချက်များရေးဆွဲဖော်ထုတ်၍ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းများ အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိရာ ၂၀၂၁-၂၀၂၂ ဘဏ္ဍာနှစ်၊ (၆)လ ဘတ်ဂျက်၊ မတ်လအထိ တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ် (၁၆)ခုရှိ မြို့နယ်(၂၂၈) မြို့နယ်၊ ကျေးရွာ (၁၀၈၁)တွင် လမ်း၊ တံတား၊ ရေ၊မီး၊ ပညာရေး၊ ဘက်စုံသုံးခန်းမ၊ အခြား လုပ်ငန်းများ စုစုပေါင်း (၁၁၆၁) ခုအား  အစီရင်ခံသည့်ကာလတွင် လုပ်ငန်းအားလုံး (၁၀၀%) ဆောင်ရွက်ပြီးဖြစ်ပါသည်။

ဆက်စပ်လင့်ခ်များ

အရေးပေါ်အခြေအနေမျိုးတွင် ဤနံပါတ်များနှင့် အီးမေးလ်ကို ခေါ်ဆိုပါ။

  • တယ်လီဖုန်း

    ၀၆၇ - ၄၁၀၀၃၃
  • ဖက်စ်

    ၀၆၇ - ၄၁၀၀၃၆
  • Email

    contact@mcrd.gov.mm