ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
သမဝါယမနှင့် ကျေးလက်ဖွံ့ဖြိုးရေးဝန်ကြီးဌာန

(က) သမဝါယမအသင်းများ ဖွဲ့စည်းမှတ်ပုံတင်ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်မှု

၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီ လတွင် အသင်း (၄) သင်း ဖွဲ့စည်းမှတ်ပုံတင်ပေးနိုင်ခဲ့ပါသည်။ ၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီ လကုန်ထိ ဖွဲ့စည်းမှတ်ပုံတင် ပြီးဖြစ်သည့် အသင်း (၃၈၉၄၆) သင်း ရှိပါသည် -

 

(၁)     ထုတ်လုပ်မှုသမဝါယမအသင်း                  ၃၂၀၉၀  သင်း

(၂)      ဝန်ဆောင်မှုသမဝါယမအသင်း                   ၃၇၅၈  သင်း

(၃)     ကုန်သွယ်မှုသမဝါယမအသင်း                    ၃၀၉၈  သင်း

                  စုစုပေါင်း                                    ၃၈၉၄၆  သင်း

ဆက်စပ်လင့်ခ်များ

အရေးပေါ်အခြေအနေမျိုးတွင် ဤနံပါတ်များနှင့် အီးမေးလ်ကို ခေါ်ဆိုပါ။

  • တယ်လီဖုန်း

    ၀၆၇ - ၄၁၀၀၃၃
  • ဖက်စ်

    ၀၆၇ - ၄၁၀၀၃၆
  • Email

    contact@mcrd.gov.mm