ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
သမဝါယမနှင့် ကျေးလက်ဖွံ့ဖြိုးရေးဝန်ကြီးဌာန

( ဇ ) ကျေးလက်ကုန်ထုတ်လမ်း/ တံတားလုပ်ငန်း။

၂၀၂၁-၂၀၂၂ ခု ဘဏ္ဍာနှစ်၊ ကျေးလက်ကုန် ထုတ်လမ်းအတွက် မြေသားလမ်း၊ ရိဇာလမ်းနှင့် ဂျင်းလမ်း၊ ကျောက်ချောလမ်း၊ ကွန်ကရစ် လမ်း၊ ကွန်ကရစ် တံတား၊ သစ်သားတံတား၊ Culvert၊ ရေပြွန်၊ ရေကျော်လုပ်ငန်းများကို ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်မှု

(၁)     ကျေးလက်ကုန်ထုတ်လမ်းဆောင်ရွက်ပေးနိုင်မှု-

                                       ရေတွက်ပုံ - (မိုင် /ဖာလုံ)        

စဉ်

ပြည်နယ်/တိုင်း

ဒေသကြီး

လျာထား

ဆောင်ရွက်ပြီး

ဆောင်ရွက်ဆဲ

ဆောင်ရွက်ရန်ကျန်

ပြီးစီးမှု

%

၁၇-ခု

၂၀၃/၅.၄၅၁

၆၇/၀.၅၀၀

၁၃၆/၄.၉၅၁

-

၈၃%

(၂)     ကျေးလက်ကုန်ထုတ်တံတားဆောင်ရွက်ပေးနိုင်မှု-

ရေတွက်ပုံ - (စင်း)

စဉ်

ပြည်နယ်/တိုင်း

ဒေသကြီး

လျာထား

ဆောင်ရွက်ပြီး

ဆောင်ရွက်ဆဲ

ဆောင်ရွက်ရန်ကျန်

ပြီးစီးမှု %

၁၇-ခု

၃၄၄

၁၂၀

၂၂၄

-

၇၅%

ဆက်စပ်လင့်ခ်များ

အရေးပေါ်အခြေအနေမျိုးတွင် ဤနံပါတ်များနှင့် အီးမေးလ်ကို ခေါ်ဆိုပါ။

  • တယ်လီဖုန်း

    ၀၆၇ - ၄၁၀၀၃၃
  • ဖက်စ်

    ၀၆၇ - ၄၁၀၀၃၆
  • Email

    contact@mcrd.gov.mm