ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
သမဝါယမနှင့် ကျေးလက်ဖွံ့ဖြိုးရေးဝန်ကြီးဌာန

( ဎ ) အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းသင်တန်းများနှင့် နည်းပညာသင်တန်းများ ဖွင့်လှစ် ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်မှု

(က)  ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန

စဉ်

သင်တန်းအမျိုးအစား

၂၀၂၁-၂၀၂၂ ဘဏ္ဍာနှစ်၊ (၆)လ၊ မတ်လ

၂၀၂၁-၂၀၂၂ ဘဏ္ဍာနှစ်၊ (၆)လ မတ်လကုန်ထိ

ကြိမ်ရေ

ဦးရေ

ကြိမ်ရေ

ဦးရေ

စိုက်ပျိုးရေးမွေးမြူရေးဆိုင်ရာသင်တန်း

၉၅

၃၁

၇၆၈

မွေးမြူရေးနှင့်ကုသရေးဆိုင်ရာသင်တန်း

-

-

၈၀

ကွန်ပျူတာအင်တာနက်ပြန့်ပွားရေးဆိုင်ရာသင်တန်း

၂၀

၉၉

ဒီဇယ်လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာသင်တန်း

၆၀

၂၄

၄၈၀

လက်သမားပန်းရံဆိုင်ရာသင်တန်း

၁၅

၂၆

၅၀၅

အိမ်တွင်းမှုဆိုင်ရာသင်တန်း

၂၄

၄၁၈

၁၄၀

၂၆၁၆

အခြားသင်တန်း (အလှပြုပြင်ရေး၊ဆိုင်ကယ်ပြင်)

-

-

၁၁၀

၂၁၈၈

 

စုစုပေါင်း

၃၃

၆၀၈

၃၃၈

၆၇၃၆

( ခ )  အသေးစားစက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းဦးစီးဌာန

စဉ်

သင်တန်းအမည်

၂၀၂၁-၂၀၂၂ ဘဏ္ဍာနှစ်၊ (၆)လ၊မတ်လ

၂၀၂၁-၂၀၂၂ ဘဏ္ဍာနှစ်၊ (၆)လ၊ မတ်လကုန်အထိ

ကြိမ်

ဦးရေ

ကြိမ်

ဦးရေ

တန်ဖိုးမြှင့်စားသောက်ကုန် ထုတ်လုပ်မှုနည်းပညာ သင်တန်း

၁၀

၂၀၆

၈၂

၁၃၉၈

လူသုံးကုန်နှင့်အလှကုန်ထုတ်လုပ်နည်းသင်တန်း

၁၀

၂၀၀

၇၆

၁၃၉၄

အခြေခံမော်တော်ဆိုင်ကယ်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်း နည်းသင်တန်း

၂၀

၁၄

၂၆၅

အခြေခံအိမ်တွင်းလျှပ်စစ်သွယ်တန်းမှုနည်း ပညာသင်တန်း

၁၅

၁၈၃

ဝါးလက်မှုထည်ထုတ်လုပ်နည်းသင်တန်း

၁၅

၁၁

၂၁၉

အခြေခံသံဂဟေဆက်သင်တန်း

-

-

၃၀

အခြေခံဒီဇယ်တစ်လုံးထိုးအင်ဂျင်ပြုပြင်နည်း သင်တန်း

-

-

၄၀

အခြေခံစက်ချုပ်နည်းပညာသင်တန်း

၆၅

၂၀

၃၆၁

အထည်ပန်းပုံရိုက်နှင့် ဆေးရေးပန်းချီသင်တန်း

-

-

၅၅

၁၀

စက်ရက်ကန်းစက်ပြင်၊ စက်မောင်းသင်တန်း

-

-

၁၀

၁၁

သဘာဝဆိုးဆေးသင်တန်း

၁၅

၁၀၀

၁၂

ဓာတုဆိုးဆေးသင်တန်း

-

-

၁၅

၁၃

တိုင်းရင်းသားရိုးရာဂျပ်ခုတ်သင်တန်း

-

-

၄၀

၁၄

လက်ရက်ကန်းဖဲနှတ်ကောက်သင်တန်း

-

-

၂၀

၁၅

ရွှေဇဝါယွန်းနည်းပညာသင်တန်း

-

-

၁၀

၁၆

လက်ရက်ကန်းသင်တန်း

-

-

၁၀

၁၇

အုန်းအမာခွံလက်မှု အနုထည်ထုတ်လုပ်မှု နည်းပညာသင်တန်း

 

 

၁၈

လက်ရက်ကန်းအဆင့်မြင့် နည်းပညာသင်တန်း

၆၀

၆၀

စုစုပေါင်း

၂၉

၅၉၆

၂၃၄

၄၂၁၈

သမဝါယမနှင့် ကျေးလက်ဖွံ့ဖြိုးရေးဝန်ကြီးဌာနအနေဖြင့် ပြည်သူများ၏ လူမှု စီးပွားဘဝ မြင့်မားတိုးတက်စေရေးအတွက် သမဝါယမအသင်းများ၏ ကုန်ထုတ် လုပ်မှု၊ ဝန်ဆောင်မှုနှင့် ကုန်သွယ်မှုတို့ကို ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်အောင် ဆောင်ရွက်ပေးခြင်း၊ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများ ရရှိစေရန်နှင့် တစ်ပိုင်တစ်နိုင် အသေးစားစီးပွားရေး လုပ်ငန်းများ ထူထောင်နိုင်ရေးအတွက် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းသင်တန်းများနှင့် နည်းပညာသင်တန်းများဖွင့်လှစ်ပေးခြင်း၊ ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အခြေခံ အဆောက်အအုံများ တည်ဆောက်ပေးခြင်းတို့ကို ကြိုးပမ်းအကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါကြောင်း တင်ပြအပ်ပါသည်။

 

ဆက်စပ်လင့်ခ်များ

အရေးပေါ်အခြေအနေမျိုးတွင် ဤနံပါတ်များနှင့် အီးမေးလ်ကို ခေါ်ဆိုပါ။

  • တယ်လီဖုန်း

    ၀၆၇ - ၄၁၀၀၃၃
  • ဖက်စ်

    ၀၆၇ - ၄၁၀၀၃၆
  • Email

    contact@mcrd.gov.mm