ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
သမဝါယမနှင့် ကျေးလက်ဖွံ့ဖြိုးရေးဝန်ကြီးဌာန

( ဍ ) အသေးစားစက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းများမှတ်ပုံတင်ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်မှု

၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ မတ်လ တွင် လုပ်ငန်း (၃၀၀) ခု မှတ်ပုံတင်ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ခဲ့ပြီး လုပ်ငန်း (၃၁) ခု ပယ်ဖျက် သဖြင့် ၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ မတ်လထိ မှတ်ပုံတင်ပြီးလုပ်ငန်း စုစုပေါင်း (၁၇၅၀၃) ခု ရှိပါသည်။

ဆက်စပ်လင့်ခ်များ

အရေးပေါ်အခြေအနေမျိုးတွင် ဤနံပါတ်များနှင့် အီးမေးလ်ကို ခေါ်ဆိုပါ။

  • တယ်လီဖုန်း

    ၀၆၇ - ၄၁၀၀၃၃
  • ဖက်စ်

    ၀၆၇ - ၄၁၀၀၃၆
  • Email

    contact@mcrd.gov.mm