ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
သမဝါယမနှင့် ကျေးလက်ဖွံ့ဖြိုးရေးဝန်ကြီးဌာန

(က) သမဝါယမအသင်းများ ဖွဲ့စည်းမှတ်ပုံတင်ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်မှု

 ၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ မတ်လ တွင် အသင်း (၈) သင်း ဖွဲ့စည်းမှတ်ပုံတင်ပေးနိုင်ခဲ့ပါသည်။ ၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ မတ်လကုန်ထိ ဖွဲ့စည်းမှတ်ပုံတင် ပြီးဖြစ်သည့် အသင်း (၃၈၉၅၄) သင်း ရှိပါသည် -

           (၁)     ထုတ်လုပ်မှုသမဝါယမအသင်း              ၃၂၀၉၄  သင်း

           (၂)      ဝန်ဆောင်မှုသမဝါယမအသင်း               ၃၇၅၈  သင်း

           (၃)     ကုန်သွယ်မှုသမဝါယမအသင်း                 ၃၁၀၂  သင်း

                     စုစုပေါင်း                                          ၃၈၉၅၄  သင်း

ဆက်စပ်လင့်ခ်များ

အရေးပေါ်အခြေအနေမျိုးတွင် ဤနံပါတ်များနှင့် အီးမေးလ်ကို ခေါ်ဆိုပါ။

  • တယ်လီဖုန်း

    ၀၆၇ - ၄၁၀၀၃၃
  • ဖက်စ်

    ၀၆၇ - ၄၁၀၀၃၆
  • Email

    contact@mcrd.gov.mm