ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
သမဝါယမနှင့် ကျေးလက်ဖွံ့ဖြိုးရေးဝန်ကြီးဌာန

(ည) ကျေးလက်အိမ်ရာတည်ဆောက်ခြင်းလုပ်ငန်း

ကျေးလက်အိမ်ရာတည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းများကို ၂၀၂၂-၂၀၂၃ ဘဏ္ဍာနှစ်တွင်ချင်းပြည်နယ်၊ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးနှင့် ရခိုင်ပြည်နယ်တို့တွင် အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ရန် လျာထားခဲ့ပြီး အစီရင်ခံသည့်ကာလအထိ အောက်ပါအတိုင်းဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့ပါသည်-

                                                                                                                       ရေတွက်ပုံ - လုံး

စဉ်

တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်

လျာထား

ဆောင်ရွက်ပြီး

ဆောင်ရွက်ဆဲ

ပြီးစီးမှု%

ချင်း

၁၅

၁၀

၆၀%

စစ်ကိုင်း

၁၇

၁၃

၈၂%

ရခိုင်

၄၀

၁၀

၃၀

၈၈%

 

စုစုပေါင်း

၇၂

၁၉

၅၃

၇၇%

ဆက်စပ်လင့်ခ်များ

အရေးပေါ်အခြေအနေမျိုးတွင် ဤနံပါတ်များနှင့် အီးမေးလ်ကို ခေါ်ဆိုပါ။

  • တယ်လီဖုန်း

    ၀၆၇ - ၄၁၀၀၃၃
  • ဖက်စ်

    ၀၆၇ - ၄၁၀၀၃၆
  • Email

    contact@mcrd.gov.mm