ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
သမဝါယမနှင့် ကျေးလက်ဖွံ့ဖြိုးရေးဝန်ကြီးဌာန

(ဇ) ကျေးလက်လမ်း/တံတားလုပ်ငန်း

ကျေးလက်လမ်းများအတွက် ကွန်ကရစ်လမ်း၊ ကတ္တရာလမ်း၊ ကျောက်လမ်း၊ အမာခံလမ်း၊ မြေသားလမ်း၊ မြေချဲ့ခြင်းလုပ်ငန်းများနှင့် တံတားလုပ်ငန်းများအနေဖြင့် ကွန်ကရစ်တံတား၊ကြိုးတံတား၊ ဘေလီတံတား၊ရေကျော်၊ Box Culvert တို့ကို အောက်ပါအတိုင်းဆောင်ရွက်ပေးခဲ့ပါသည်-

(၁) ကျေးလက်လမ်း။        ၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလထိ အောက်ပါအတိုင်း ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ခဲ့ပါသည်-

                                                           ရေတွက်ပုံ - (မိုင် /ဖာလုံ)

စဉ်

တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ်

လျာထား

ဆောင်ရွက်ပြီး

ဆောင်ရွက်ဆဲ

ပြီးစီးမှု%

၁၇-ခု

၂၆၉/၅.၃၇

၁၂၅/၃.၁၀

၁၄၄/၂.၂၇

၆၃%

 (၂)     ကျေးလက်တံတား။   ၂၀၂၂ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလထိ အောက်ပါအတိုင်း ဆောင်ရွက် ပေးနိုင် ခဲ့ပါသည်- 

                                                ရေတွက်ပုံ - (စင်း)

စဉ်

တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ်

လျာထား

ဆောင်ရွက်ပြီး

ဆောင်ရွက်ဆဲ

ပြီးစီးမှု%

၁၅-ခု

၂၃၉

၅၇

၁၈၂

၆၈%

ဆက်စပ်လင့်ခ်များ

အရေးပေါ်အခြေအနေမျိုးတွင် ဤနံပါတ်များနှင့် အီးမေးလ်ကို ခေါ်ဆိုပါ။

  • တယ်လီဖုန်း

    ၀၆၇ - ၄၁၀၀၃၃
  • ဖက်စ်

    ၀၆၇ - ၄၁၀၀၃၆
  • Email

    contact@mcrd.gov.mm