ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
သမဝါယမနှင့် ကျေးလက်ဖွံ့ဖြိုးရေးဝန်ကြီးဌာန

(စ) ကျေးလက်ရေရရှိရေးလုပ်ငန်း

၂၀၂၂-၂၀၂၃ ဘဏ္ဍာနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလထိ သောက်သုံးရေရရှိရေးအတွက် တွင်းတိမ်၊ တွင်းနက်၊ လက်တူးတွင်း၊ ရေကန်၊ စိမ့်စမ်း စသည်တို့ကို အောက်ပါအတိုင်း ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ခဲ့ပါသည်-

                                                                                                   ရေတွက်ပုံ( လုပ်ငန်း / ခု)

စဉ်

ရန်ပုံငွေ ခေါင်းစဉ်

လျာထား

ဆောင်ရွက်ပြီး

ဆောင်ရွက်ဆဲ

ဆောင်ရွက်ရန်ကျန်

ပြီးစီးမှု %

 မူလခွင့်ပြု

၈၇၃

၃၀၉

၅၅၄

၁၀

၈၂%

 မွမ်မံ

၁၉၇

၅၇

၇၉

၆၁

၆၅%

 နိုင်ထေက်

၅၅

၁၈

၃၁

၆၇%

 ယူနီဆက်

၈၀

၂၆

၄၄

၁၀

၆၂%

 

စုစုပေါင်း

၁၂၀၅

၄၁၀

၇၀၈

၈၇

၆၉%

ဆက်စပ်လင့်ခ်များ

အရေးပေါ်အခြေအနေမျိုးတွင် ဤနံပါတ်များနှင့် အီးမေးလ်ကို ခေါ်ဆိုပါ။

  • တယ်လီဖုန်း

    ၀၆၇ - ၄၁၀၀၃၃
  • ဖက်စ်

    ၀၆၇ - ၄၁၀၀၃၆
  • Email

    contact@mcrd.gov.mm