ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
သမဝါယမနှင့် ကျေးလက်ဖွံ့ဖြိုးရေးဝန်ကြီးဌာန

(ဋ) အသေးစားစက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းများမှတ်ပုံတင်ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်မှု

၂၀၂၂-၂၀၂၃ဘဏ္ဍာနှစ်၊ ဇွန်လတွင်လုပ်ငန်း (၂၂၈) ခုမှတ်ပုံတင်ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ခဲ့ပြီးလုပ်ငန်း (၁၉) ခုပယ်ဖျက်သဖြင့် ၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ ဇွန်လထိမှတ်ပုံတင်ပြီးလုပ်ငန်း စုစုပေါင်း (၁၇၆၂၅) ခု ရှိပါသည်။

ဆက်စပ်လင့်ခ်များ

အရေးပေါ်အခြေအနေမျိုးတွင် ဤနံပါတ်များနှင့် အီးမေးလ်ကို ခေါ်ဆိုပါ။

  • တယ်လီဖုန်း

    ၀၆၇ - ၄၁၀၀၃၃
  • ဖက်စ်

    ၀၆၇ - ၄၁၀၀၃၆
  • Email

    contact@mcrd.gov.mm